V současné době existuje na světě přibližně 6900 jazyků. Z nich zhruba 500 pravděpodobně v blízké budoucnosti zanikne. Extrémní předpovědi tvrdí, že již za 150 let budou na světě pouze tři aktivní jazyky. A to angličtina, španělština a čínština. V našem kvízu zjistíte, jestli jste schopni na základě jedné věty určit, o jaký jazyk se jedná. Tak do toho!

Jazyk s největší slovní zásobou

Ačkoli nelze zjistit, který jazyk má na světě nejvíc slov, za jazyk s největší slovní zásobou bývá označována angličtina. Druhé upravené vydání Oxford English Dictionary obsahuje 600 000 slov, ale předpokládá se, že celkový počet je mnohem vyšší. Global Language Monitor po zkombinování oxfordského slovníku a dalších slovníkových zdrojů odhadl, že angličtina v současnosti obsahuje přibližně 990 000 slov.

Vznik slov

Jelikož však na rozdíl od ostatních velkých jazyků neexistuje žádný regulační úřad, jenž by nová slova „přijímal“, je velmi problematické určit jejich počet. Novotvary vznikají především v lékařství, vědě a technologiích, ale i v dalších oblastech. Jednotlivé slangy se neustále vyvíjejí. Často se navíc uplatňují slova přinesená komunitami přistěhovalců.

Jak je na tom čeština

Ani v češtině není možné přesný počet slov určit, jelikož se čeština jakožto živý jazyk neustále vyvíjí. Nicméně víme, že čeština má na 300 000 slovních kořenů. Zatím nejrozsáhlejší Příruční slovník jazyka českého, postupně vydaný v letech 1935–1957, má zhruba 250 000 hesel. Obsahuje i slova, která zná málokdo, a neobsahuje naopak některá slova obecně známá (např. vulgarismy). Zaměřuje se totiž na popis spisovné slovní zásoby na základě výtahů z beletrie, časopisů a částečně novin. Slovník spisovného jazyka českého, jehož první vydání vyšlo v letech 1960–1971 a druhé v roce 1989, má přibližně 192 000 hesel.

Česká nej

Nejdelší české slovo (nejneobhospodařovatelnějšími) má 30 písmen, nejdelší anglické slovo (pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis) má ještě o patnáct písmen více.

Světová nej

Nejmenší slovní zásobu má jazyk Taki Taki, a to 340 slov. Jazykem Taki Taki se mluví v Surinamu, který leží v Jižní Americe. Mandarínská čínština je mateřským jazykem nejvíce lidí na světě, a to více než 870 milionů. Angličtina je jazykem, který má nejvíce lidí na světě jako svůj druhý jazyk – zhruba 510 milionů.

Věděli jste, že…..

Nejvíce jazyky na světě mluví Papua Nová Guinea, a to 820 aktivními. Nejvíce písmen na světě má jazyk khmer (74), nejméně pak jazyk rotokas, a to 12 písmen. Celá abeceda rotokasu se skládá z 12 základních písmen novodobé latinky: A, E, G, I, K, O, P, R, S, T, U, V.

Jazyk bez nepravidelných sloves

Esperanto je nejrozšířenějším mezinárodním plánovým jazykem. Záměrem tvůrce tohoto jazyka bylo vytvořit snadno naučitelný neutrální jazyk vhodný pro použití v mezinárodní komunikaci; jeho cílem však nebylo nahradit ostatní národní řeči. Ačkoliv žádná země nepřijala esperanto jako úřední jazyk, je používáno komunitou o odhadovaném počtu 100 000 až 2 000 000 mluvčích.

V současnosti je esperanto využíváno pro účely cestování, dopisování, mezinárodních setkání a kulturních výměn, kongresů, vědeckých diskuzí, původní i překladové literatury, divadla a kina, hudby, tištěného i internetového zpravodajství, rozhlasového a televizního vysílání.

Jazyky v Evropské unii

Od 1. ledna 2007 má Evropská unie (EU) 23 úředních jazyků (angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština). Celkem 56 % občanů EU se domluví kromě své mateřštiny ještě v jednom jazyce, 28 % alespoň dvěma dalšími jazyky, alespoň třemi 11 % a žádným jiným 44 %.

Kolik jazyků umíš…

Co se týče motivace, zůstávají podle průzkumu nejsilnějším důvodem, proč se učit cizí jazyk, praktické výhody ze znalosti cizího jazyka vyplývající – příležitost využít jej v práci (32 % dotázaných) nebo cíl pracovat v zahraničí (27 %). Rozšířené je i použití znalosti cizího jazyka během zahraniční dovolené (35 %) nebo pro osobní uspokojení (27 %).

Pojďte si s námi otestovat, jestli umíte určit na základě jedné věty, o jaký jazyk se jedná!

Kvíz: Umíte určit cizí jazyk jen podle jedné věty? Ukažte, jestli se ve světě neztratíte!

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: jazykove.fairlist.cz, dama.cz, cs.wikipedia.org