Češi jsou národem s bohatou historií, vášní pro cestování a podnikavým duchem. I když mnoho z nich se vydává za horizonty svých domovů, často se nakonec vrací zpět ke svým kořenům. Právě migrace vedla ke vzniku českých komunit po celém světě, ať už ve velkých městech jako Chicago nebo Londýn, nebo v exotických lokalitách jako Austrálie.

Zdroj: Youtube

Čeští emigranti

Historie formování českých komunit se datuje mnohem dříve. Již v průběhu 18. století čeští emigranti opouštěli svou vlast zejména z náboženských důvodů.

Odchod krajanů na počátku 20. století

Následně další vlna emigrantů odstartovala na počátku 20. století, kdy odcházeli především do Jižní Ameriky za ornou půdou. Ke svému původu se však hrdě hlásí. Lidé tehdy opouštěli vlast bez většího majetku a znalosti cizího jazyka.

Odliv Čechů po válce

Během 20. století docházelo k další řadě emigrací. Především to bylo po skončení 2. světové války. Za vlády komunistického režimu v Československu pokračovaly nové vlny emigrací, a to především na přelomu 60. a 70. let, později během 80. let.

Výběr cílové země

Výběr místa pro emigraci často závisel na existujících komunitách v daných lokalitách. Chicago se stalo jedním z největších a nejslavnějších center české emigrace, přičemž Londýn a Austrálie jej následovaly. České komunity se však vyvinuly také v Kanadě, Argentině a dalších zemích, kde potomci Čechů a Slováků našli nový domov.

Rozdíly mezi generacemi emigrantů

Během dlouhých let emigrace se ukázalo, že tradice vzájemného pomáhání mezi krajany ve vzdálených zemích má své vzestupy a pády. Starší generace uprchlíků, která odešla za předchozího režimu, byla mnohdy ochotnější si navzájem pomáhat. Avšak mladší generace se často přijíždějícím Čechům vyhýbá. Možná je to způsobené proměnami v globálních komunikacích a životním stylu.

Cestovatelé H+Z objevovali vesnice krajanů

České vesnice se staly objevy i pro dobrodružné cestovatele. Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, dva z nejslavnějších českých cestovatelů 20. století, navštívili mnoho českých obcí po celém světě. Své zkušenosti s komunitami krajanů pak popsali ve svých cestopisech.

Česká kultura v cizině

České vesnice ve světě jsou živým důkazem odvahy a odhodlání českých emigrantů a dobrodruhů. Komunity přinesly své jedinečné příběhy, kulturu a tradice do nových zemí, a zároveň uchovaly spojení s domovem. Dnes jsou potomci dávných emigrantů stále součástí komunit, ačkoli se jejich vztahy a způsoby života mohou lišit od jejich předků.

České vesnice ve světě jsou živoucí připomínkou toho, že láska k vlasti a touha po dobrodružství jsou dvěma silnými pohony, které pohánějí český lid na jeho cestě kolem světa. Měli jste možnost navštívit jinou zem, a přitom zavítat do komunity Čechů a jejich potomků? V našem kvízu možná najdete pár cestovatelských tipů. Tak vzhůru do toho!

Kvíz: České vesnice ve světě. Víte, kde všude můžete narazit na naše krajany?

Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: novinky.cz, stoplusjednicka.cz, idnes.cz