Přírodní památka Kurovický lom se rozprostírá přibližně 200 metrů na délku a 50 metrů na šířku, přičemž hloubka vody dosahuje až 10 metrů. V letních měsících se teplota vody obvykle pohybuje kolem 20 °C, což poskytuje osvěžující chládek. Klidnou vodní plochu obklopuje rozmanitý ekosystém plný vzácných rostlin a živočichů, z nichž některé patří mezi chráněné druhy. Díky tomu je Kurovický lom pozoruhodným místem pro odpočinek, pozorování přírody i vědecké studium.

Zdroj: Youtube

Poloha a dostupnost

Kurovický lom se nachází 1,5 km jižně od obce Kurovice na Kroměřížsku ve Zlínském kraji a je poměrně dobře dostupný. Od Prahy je vzdálen přibližně 280 km, což představuje cestu trvající přibližně dvě a půl hodiny. Z Ostravy je lom vzdálen něco málo přes 100 kilometrů, tedy zhruba hodinu jízdy, a z Brna je to asi 80 kilometrů, což trvá necelou hodinu.

Bohaté historické pozadí

Kurovický lom je nositelem významného historického odkazu v oblasti hornictví. Provoz byl zahájen již před rokem 1840 a těžil se zde především jílovitý vápenec a nazelenalý jílovec. Byl také pozoruhodným nalezištěm zkamenělin. Těžební činnost však postupně upadala a do roku 1997 byla téměř úplně ukončena. Starší vytěžené plochy byly částečně překryty hlušinou, což umožnilo, aby se lokalita v průběhu času přirozeně vyvíjela.

V roce 1999 byl lom vyhlášen přírodní památkou a v roce 2005 byl zařazen na evropský seznam Natura 2000, čímž byl uznán jeho ekologický význam.

Biodiverzita v Kurovickém lomu

Ekosystém lomu je mimořádně bohatý a pestrý, žije zde celá řada druhů. Z obojživelníků patří k významným obyvatelům čolek obecný, ropucha zelená nebo rosnička zelená. Plazi, jako je ještěrka obecná nebo užovka obojková, jsou často spatřeni, jak se vyhřívají na slunci. Živočichové nacházejí dostatek úkrytů a potravy na upravených výsypkách a suťových polích lomu.

Lom je domovem impozantní škály živočichů, například zde najdete 21 druhů ptáků a 60 druhů brouků. Jedním z jeho nejzajímavějších obyvatel je největší vodní brouk na světě, vodomil černý, který může dorůstat délky až 4,5 cm. Navzdory své velikosti není vodomil zdatným plavcem, raději chodí po dně nebo šplhá po vodních rostlinách.

Útočiště pro přírodu a učení

Kurovický lom slouží jako významné biologické útočiště a důležitá součást ekologické stability regionu. Ze zanedbané těžební lokality se stal dobře spravovanou přírodní rezervací s omezeným přístupem, který chrání jeho křehký ekosystém. Návštěvníci se mohou ubytovat v místních apartmánech, prohlédnout si Centrum ekologické výchovy, navštívit galerii a útulnou kavárnu nebo se zúčastnit kulturních akcí.

Zdroje: region-kromerizsko.cz, kurovicky-lom.cz, denik.cz