Pátý duben roku 2017 se zapsal do historických kronik obce Kučeř jako den, kdy se obyčejný statek proměnil v místo historického významu. Bagr, ovládaný Martinem Ramajzlem, který měl za úkol rozšířit parkovací plochu pro zemědělskou techniku na statku rodiny Němcových, odkryl víc než jen zeminu. Když se jeho stroj ponořil do země, z jeho lžíce se vysypala kaskáda záhadných zelených předmětů, které odhalily pohled do dávno ztracené éry.

Objev plný vzrušení

Počáteční zmatek rychle vystřídalo vzrušení, když si Martin Ramajzl a rodina Němcových nález důkladně prohlédli. To, co se zpočátku jevilo jako pouhá podivnost, brzy odhalilo svou pravou identitu – poklad čítající několik stovek stříbrných mincí.

"Byl to krásný pocit, kolena se mi třásla," vyprávěl šťastný nálezce a popisoval okamžik, kdy si uvědomil, že narazil na významný historický artefakt.

Odhalený poklad

Poté, co nálezci mince posbírali, přivolali na místo archeology z Prácheňského muzea v Písku, aby mince posoudili. Archeologové konstatovali, že nalezený poklad obsahoval 1 374 mincí, 335 zlomků mincí a 264 gramů slepených mincí, a to českého, německého a rakouského původu.

K posouzení kulturního a historického významu pokladu byli přizváni odborníci z Národního muzea v Praze, včetně PhDr. Jana Boubínka. Jejich analýza ukázala, že se jedná o mince z 30. až 60. let 15. století.

Dotek minulosti

Navzdory možnosti získat nemalou odměnu za nález objevitele více zaujala spíše historická hodnota než finanční. Význam pro ně spočíval v hmatatelném spojení s minulostí – v pocitu držení něčeho, čeho se před 700 lety dotýkaly lidské ruce. Je to pocit, který přesahuje peněžní hodnotu a rezonuje s každým, kdo někdy obdivoval tajemství minulých epoch.

Zasloužená odměna

Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro kulturu, zdůraznil význam nálezu slovy: "Hodnota pokladu přesahuje pouhou tržní hodnotu. Jeho historický význam spolu s příkladnou spoluprací nálezce si zaslouží uznání." Jako projev uznání udělila Rada Jihočeského kraje objeviteli odměnu 100 tisíc korun.

Kučeřský poklad našel domov v Prácheňském muzeu v Písku, kde slouží nejen jako ukázka bohaté historie regionu, ale také jako inspirace pro budoucí generace, aby prozkoumaly a ocenily příběhy pohřbené pod svými nohama.

Zdroje: lovecpokladu.cz, tn.nova.cz, jcted.cz