Jádrem tohoto mimořádného nálezu byl rodinný statek Němcových, kde se hrou osudu a bagru objevil poklad, který propojil současnost s dávnou minulostí.

Náhodný objev

Při provádění běžných terénních úprav Martin Ramajzl, zeť Němcových, netušil, jaký zázrak se pod ním skrývá. Při nenápadných přesunech zeminy upoutal jeho zrak neobvyklý pohled – zelené předměty kaskádovitě padající z jeho lžíce. Spěchal, aby se o svůj nález podělil, což vyvolalo vlnu vzrušení, která později strhla pozornost celé vesnice i mimo ni.

Cesta časem

Objev, zpočátku zahalený tajemstvím, podnítil vášnivé hledání odpovědí. Dagmar Němcová se obrátila na internet a její zvědavost ji přivedla k domněnce, že nalezené mince pocházejí z 15. století – hypotézu, kterou brzy potvrdili ohromení pracovníci Prácheňského muzea.

Ověření stáří pokladu bylo okamžikem radosti nejen pro rodinu, ale i pro širší veřejnost včetně starosty, všichni sdíleli úctu při manipulaci s mincemi, jichž se lidé naposledy dotýkali před staletími.

Odhalení pokladu

Poklad, který se skládal z 1 374 mincí, 335 zlomků mincí a 264 gramů slepených mincí, byl pozoruhodným obrazem historie. Odborníci z Národního muzea v Praze včetně Jana Boublíka určili, že mince zahrnují období od 30. do 60. let 15. století a nabízejí neocenitelný pohled na peněžní poměry na Písecku v této době.

Ocenění minulosti

Nález podtrhl význam uchování historických artefaktů pro budoucí generace. Martin Ramajzl svým okamžitým nahlášením nálezu Prácheňskému muzeu nejenže zajistil ochranu těchto artefaktů, ale také vyzdvihl příkladnou spolupráci mezi nálezci a kulturními institucemi.

Za to Jihočeský kraj udělil Martinovi finanční odměnu 100 tisíc korun, čímž ocenil jeho zásadní roli při zachování okna do minulosti.

Sjednocující nález

Vykopávky odhalily nejen relikt minulosti, ale také sjednotily komunitu, kterou spojuje úcta a uznání společné historie. Pro obyvatele vesnice Kučeř bylo dotknout se mincí jako vrátit se o několik století zpět a spojit se s jednotlivci z dávných dob.

Zatímco se farma rodiny Němcových vrací ke své rutině, vzpomínka na vzácný nález přetrvává. Je to příběh o náhodě a nadčasové hodnotě zachování našeho dědictví pro další generace.

Zdroje: idnes.cz, jcted.cz, pisecky.denik.cz