Příběh začíná ve středověku, kdy boční ramena řeky Vltavy vdechla život komplexu vodních mlýnů, o nichž se historické záznamy poprvé zmiňují v roce 1398. Mlýny, klíčové pro místní komunitu a hospodářství, obstály ve zkoušce času až do počátku 20. století.

Regulace Vltavy vedla do roku 1928 k postupné demolici zdejších mlýnských objektů a zanechala po sobě dědictví, které se vrylo do názvů okolních ulic, jako jsou Lodní mlýny a Novomlýnská, nostalgické přitakání minulé éře průmyslového řemesla a symbiotického vztahu mezi městem a jeho řekou.

Od mlýnů k ministerstvům

Konec první světové války znamenal pro tamní historické místo novou kapitolu, neboť nově vzniklá Československá republika hledala prostory pro své rostoucí administrativní potřeby.

Vláda v lednu 1920 vizionářsky zahájila výstavbu tří budov na Petrském nábřeží, určených pro ministerstva zemědělství, železnic a obchodu a průmyslu. Architektonickou soutěž na budovu ministerstva dopravy vyhrál Antonín Engel, vizionářský architekt, který položil základy pro stavbu, jež bude svědčit o modernizaci a technickém pokroku.

Svědectví o modernizaci

Budova ministerstva dopravy, postavená na zpevněných březích bývalého koryta Vltavy, vznikla jako kolos své doby. Se svými 900 místnostmi, 1 770 dveřmi a 2 470 okny byla zázrakem architektonického inženýrství a pyšnila se nejmodernějším vybavením, jako je telefonní ústředna, potrubní pošta a ikonické výtahy paternoster, které se používají dodnes.

Stavba nejen symbolizovala aspirace mladé republiky, ale sloužila také jako ukázka pokroku, který s otevřenou náručí přijímal budoucnost.

Tajemství pod ním

Příběh nabral tajný směr na počátku 60. let, kdy se budova stala sídlem Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Pod majestátností jejích kanceláří byl modernizován a rozšiřován tajný podzemní kryt, připravený hostit komunistickou elitu v době krize.

Kryt, vybavený důmyslnými měřicími a kontrolními přístroji, byl skrytou pevností, schopnou pojmout 180 osob, doplněnou originálním psacím stolem Gustáva Husáka, dobovým nábytkem a na svou dobu luxusním vybavením pro udržení života v izolaci.

Ministerstvo dopravy dnes

Dnes je historické místo domovem Ministerstva dopravy, které spolu s Generálním ředitelstvím Českých drah pokračuje v odkazu administrativního a infrastrukturního rozvoje, jenž započal téměř před sto lety. Tajný kryt, který je němým svědkem bouřlivých kapitol 20. století, připomíná minulost, jejíž tajemství a příběhy se uchovávají pod rušnou činností moderní správy.

Zdroje: novinky.cz, cs.wikipedia.org, mdcr.cz