Cesta Křivoklátu od skromného loveckého zámečku, o němž první zmínky pocházejí z let 1109–1110, k majestátnímu kamennému hradu byla iniciovaná Přemyslem Otakarem II. Přestože ho pustošily požáry, jeho pozdně gotická obnova za Vladislava II. podtrhuje schopnost hradu povstat z popela zkázy, pokaždé velkolepěji než předtím.

Pokladnice historie

Hradní historická pokladnice je opravdu bohatá. Poslední šlechtický rod, který držel Křivoklát, Fürstenberkové, hrál při jeho zachování a zvelebování zásadní roli. Jejich úpravy z 19. století, zejména severní královnino křídlo, vdechly hradu nový pocit vznešenosti. Fürstenberská knihovna s rozsáhlou sbírkou vzácných rukopisů a knih podtrhuje postavení Křivoklátu jako strážce kultury a vědění.

Křivoklát ukrývá i temnější příběhy, neboť kdysi sloužil jako státní vězení pro takové osobnosti, jako byl Karel IV. a nešťastný královský alchymista mistr Edward Kelly, jenž si při útěku z vězení zlomil nohu, která mu musela být amputována.

Vábení legend a pokladů

Zdroj: Youtube

Snad nejpoutavějším aspektem Křivoklátu jsou legendy, které jej obklopují, zejména ty o ukrytých pokladech. Neprobádané podzemní prostory hradu jsou příslibem neobjeveného bohatství.

Jedna z nejpoutavějších záhad kolem Křivoklátu se točí kolem pověsti, že hrad sloužil během husitských válek jako dočasný trezor pro poklady uloupené pražským měšťanům. Legendy šuškají o podzemních chodbách a skrytých komnatách v hlubinách hradu, kde mohlo být nepolapitelné bohatství ukryto. Ovšem osud tohoto bohatství je dodnes zahalen tajemstvím

Ukryl Babinský v lesích poklad?

Mezi poutavé příběhy patří i legenda o Babinském, proslulém loupežníkovi, jehož činy uchvátily představivost obyvatelstva. Říká se, že Babinský hledal útočiště v hradních lesích v naději, že zde ochrání své nekale nabyté peníze před ostatními, kteří po nich toužili. Jeho přítomnost však nezůstala bez povšimnutí a křivoklátští páni brzy vyslali své stopaře, aby ho dopadli.

Babinský byl zajat a přivezen na hrad, kde musel čelit výslechům a mučení, aby prozradil, kde se skrývá jeho poklad. I tváří v tvář utrpení však zůstal neoblomný a vymýšlel lži, aby své věznitele oklamal. Při odvážném útěku Babinský své budoucí věznitele přelstil a nechal je marně pátrat po svém bohatství.

Když dnes návštěvníci putují chodbami hradu a prozkoumávají jeho skrytá zákoutí, nemohou si pomoci a cítí, jak na ně doléhá tíha historie. Každý kámen je svědkem dávných časů, každá chodba vypráví dávno zapomenutá tajemství. A i když poklad pražských měšťanů a Babinského kořist zůstávají nedosažitelné, půvab hradu Křivoklátu přetrvává.

Zdroje: hrad-krivoklat.cz, kudyznudy.cz, naprahuprahy.cz