Jedná se o poslední provozuschopný kolesový remorkér v Evropě, který je pozůstatkem minulé éry, kdy tato plavidla hrála klíčovou roli v říční dopravě.

Zdroj: Youtube

Éra říčních remorkérů

Až do konce 20. století sloužily remorkéry jako hlavní způsob dopravy zboží po řekách. V letech 1931 až 1939 byly postaveny čtyři remorkéry s pohonem zadních kol: Tábor, Blaník, Vltava a Mrava v mělnickém závodě. V poválečných letech se flotila rozšířila o remorkéry Šumava, Tatry, Beskydy, Jeseníky, Slapy, Orlík, Lipno a Kamýk. Z nich pouze Beskydy odolaly zkoušce času a nadále slouží svému původnímu účelu.

Záchranné lano Labe

Kromě historického významu plní remorkér Beskydy zásadní roli v moderní plavbě po Labi. Jako nejsilnější loď ve své třídě je nepostradatelný při záchraně uvízlých lodí nebo při jejich asistenci v náročných úsecích řeky. Jeho působení se neomezuje pouze na Českou republiku; remorkér často rozšiřuje své služby na německé území a pomáhá plavidlům v nouzi, především ve městech, jako jsou Drážďany.

Jedním z nejznámějších zásahů remorkéru Beskydy byla záchrana lodi Albis v roce 2016. Plavidlo uvízlo o mostní pilíř v Drážďanech, kde zůstalo trčet týden. Renorkér Beskydy spolu se dvěma českými hasičskými tanky provedly precizní operaci, při níž byla loď Albis vyproštěna za pouhých sedm minut, což ukázalo nezastupitelnou roli remorkéru při záchraně na řekách.

Inženýrská vynalézavost

To, co remorkér Beskydy odlišuje, není jen jeho dlouhá životnost, ale i jedinečná konstrukce. Je vybaven motorem s reverzním chodem a pohonem zadních kol, což mu přináší výhodu při práci v mělkých vodách, kde by tradiční plavidla poháněná lodním šroubem mohla mít problémy. Tato konstrukční inovace umožňuje lodi Beskydy pomáhat plavidlům při nízkém stavu vody na Labi, a zvyšuje tak bezpečnost a efektivitu říční dopravy.

Kulturní památka

Za svůj historický a kulturní význam byl remorkér Beskydy v roce 2016 prohlášen kulturní památkou. Kotví ve svém domovském přístavu v Děčíně a nejenže pokračuje ve svých provozních povinnostech, ale slouží také jako hmatatelné spojení s minulostí a nabízí pohled na minulou éru říční dopravy.

Zdroje: cs.wikipedia.org, ahaonline.cz, kudyznudy.cz