I když ruiny tohoto kdysi posvátného místa dnes uchvacují návštěvníky svým jedinečným kouzlem, pod jeho chladnými zdmi se toho dá objevit mnohem víc.

Místo pozitivní energie

Zdroj: Youtube

Zřícenina kláštera Rosa coeli, který se nachází v Dolních Kounicích, je již dlouho považována za místo pozitivní energie. Citliví jedinci tvrdí, že návštěva zdejších magických prostor dokáže člověku rychle zvednout náladu. Díky působivé architektuře a bohatému historickému pozadí není divu, že má lokalita zvláštní kouzlo.

Městečko s bohatou historií

Dolní Kounice, které se nacházejí 25 km jihozápadně od Brna, jsou městem s bohatou historií. Je obklopeno vysokými kopci a pyšní se bohatým kulturním dědictvím s památkami, které vyprávějí příběhy z minulých dob. Od romantické zříceniny kláštera až po židovskou synagogu a hřbitov je město pokladnicí historických památek.

Historie vykoupení

Sága kláštera začala v roce 1181, kdy se velkovévoda Vilém snažil vykoupit z hříchů, kterých se dopustil během svých loupeživých výprav do Rakouska. Aby očistil svou duši, založil premonstrátský klášter a již o dva roky později přijal první mnišky premonstrátského řádu, což předznamenalo období prosperity a duchovního růstu. Ve 14. století Rosa coeli vzkvétala, měla nádherný gotický kostel a ochranný hrad na nedalekém kopci. Pod správu kláštera spadaly také úrodné vinice v okolních vesnicích.

Klášter v krizi

Výstavba velkolepých budov však přivedla premonstrátky do dluhů. Když už si mysleli, že své finanční potíže překonali, přišli v roce 1423 husité a klášter do základů vypálili. Nejtemnější kapitola v dějinách kláštera se však odehrála v 16. století.

Přestup zdejšího probošta Martina Göschla k luteránství a jeho následný sňatek s jednou z jeptišek vyvolal v klášteře doslova pozdvižení. Morální struktura Rosa coeli se začala rozpadat a kdysi posvátné místo získalo skandální pověst doupěte hýření a vášnivých orgií. Göschlův vzdor vůči církevní autoritě jen přispěl ke změnám, které nakonec vedly k jeho uvěznění v olomouckém biskupství a následné smrti.

Úpadek do nemilosti

Nový probošt Jan nedokázal obnovit posvátnost místa. Místní obyvatelé, kteří se již nemohli dívat na znesvěcení, vtrhli do kláštera. Podle legendy následovala hrůzná noc, jeptišky byly zavražděny a ty nejhříšnější z nich zazděny a jejich duše navždy připoutány k ruinám. Podle jiné verze se jeptišky rozutekly a zbavily se církevního roucha, aby je nikdo nepoznal.

Energetické záhady

Klášter Rosa coeli je fascinující nejen svou historií. Místní průvodkyně hovoří o zvláštních energetických bodech tvořících kříž v ruinách kláštera. Ti, kdo stojí uprostřed, často hlásí zvláštní brnění v konečcích prstů. Nejsilnější energie prý vyzařuje z bývalého oltáře a tajemný kruh země, kde neroste tráva, označuje hrob Jiřího Žabky z Limberka, prvního světského majitele Rosy coeli v 16. století.

Otázkou zůstává, zda jsou energie v klášteře skutečně pozitivní povahy? Někteří badatelé naznačují, že energie mohou skrývat temnější tajemství. Mohla skandální historie kláštera zanechat přetrvávající energii, která má daleko k blahodárnosti?

Klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích je víc než jen malebná zřícenina; je to místo plné historie, mystiky a energie, které stále uchvacuje všechny, kdo ho navštíví. Ať už hledáte pozitivní energii, nebo vás přitahují tajemství jeho minulosti, starobylý klášter může každému zvídavému cestovateli nabídnout něco jedinečného.

Zdroje: refresher.cz, epochanacestach.cz, novinykraje.cz