Miniaturní obdoba slavného Karlova mostu se nachází na Příbramsku a pojí se k ní tragický příběh.

Zrod mostu a legendy

Kamenný most přes Pilský potok v okrese Příbram, známý jako Karlův most v Dobříši, byl postaven kolem roku 1830. Ačkoli se může zdát jako jednoduchá stavba, jeho význam spočívá v legendě, která se s jeho vznikem pojí.

Příběh sahá až do počátku 19. století, kdy mladou nevěstu Marii Annu Kloiberovou z Českého Krumlova potkal strašlivý osud. V roce 1829 došlo k tragédii, když se utopila v brodu nedaleko tohoto místa. Na její památku a jako důkaz lásky se její zarmoucená rodina rozhodla postavit most zdobený sochou svatého Jana Nepomuckého. Stavba mostu byla nejen pietním aktem, ale také způsobem, jak zabránit dalším tragédiím, jakou potkala Marii Annu.

Miniaturní replika

Jedinečnost dobříšského mostu spočívá v tom, že byl vytvořen jako miniaturní replika pražského Karlova mostu. Proto si vysloužil přezdívku "Karlův most v Dobříši". Most nejen symbolizuje tragický milostný příběh, ale také vzdává hold slavné pražské památce, čímž se stává poutavým kouskem české historie.

Zanedbanost a chátrání

V posledních letech se Karlův most v Dobříši dostal do havarijního stavu. Posudek z roku 2019 odhalil jeho špatný technický stav, který pramenil z nedostatečných oprav v 60. letech 20. století. Aby toho nebylo málo, vandalové v roce 1974 poškodili sochu svatého Jana Nepomuckého, což vedlo k jejímu odstranění z mostu. Zanedbávání si vybralo svou daň a mostu hrozila neblahá budoucnost.

Naděje na záchranu

Zdroj: Youtube

Situace dosáhla zlomového bodu na začátku února 2022, kdy musel být most kvůli zhoršujícímu se stavu uzavřen. Mimořádná inspekce odhalila rozsáhlé poškození konstrukce, kvůli kterému nebyl most bezpečný pro použití. Pro všechny, kteří si této historické památky vážili, to byl chmurný okamžik.

Pro Karlův most v Dobříši naštěstí není vše ztraceno. Jako zapsaná kulturní památka České republiky nyní prochází náročnou rekonstrukcí. Odpovědnost za ambiciózní počin padá na schopná bedra společnosti Swietelski, dodavatele, který má za úkol navrátit mostu jeho někdejší slávu.

Co celou rekonstrukci odlišuje, je pečlivost, s jakou se věnuje každému kamennému bloku. Každý kus mostu je pečlivě zpracován, restaurován a umístěn zpět na své místo, čímž je zajištěno, že si most zachová svou historickou autenticitu. Odhadované náklady na oživení činí přibližně 14 milionů korun, což svědčí o odhodlání zachovat jedinečný kus českého dědictví.

Karlův most v Dobříši je nejen poctou tragickému příběhu lásky, ale také svědectvím o trvalém kulturním dědictví České republiky. Až se jeho oblouky znovu otevřou veřejnosti, stane se opět místem, kde se vyprávějí příběhy, sdílejí legendy a ozvěny minulosti rezonují se současností.

Zdroje: region.rozhlas.cz, pribramsky.denik.cz, cs.wikipedia.org