Význam a velkolepost Karlštejna nemají mezi českými hrady obdoby a památka je označována za místo hlubokého historického a kulturního významu.

Zdroj: Youtube

Dědictví vtesané do kamene

Ikonická silueta hradu Karlštejna, jak ji známe dnes, vznikla díky sérii rozsáhlých přestaveb v letech 1887 až 1905, které nechtěně vedly k objevu stejně zajímavému jako hrad sám. V tomto období narazili dva zedníci na poklad ukrytý v impozantních hradních zdech – skrýš zlatých a stříbrných artefaktů.

Poklad, o němž se předpokládá, že byl ukryt během bouřlivé éry husitských válek v 15. století, ležel více než 600 let ladem až do náhodného odhalení.

Putování pokladu

Cesta pokladu z utajeného místa na veřejnost je stejně poutavá, jako je minulost hradu. Předpokládá se, že nálezci, kteří si možná nebyli jisti významem pokladu, jej prodali pražskému směnárníkovi Eduardu Kischovi. Odtud putoval z ruky do ruky, až se stal součástí sbírky Jindřicha Waldese, významného textilního výrobce a sběratele. Waldes, známý jako "světový král knoflíků", byl osobností s významným vlivem a odkazem přesahujícím oblast obchodu.

Nacistický přízrak

Navzdory svému židovskému původu Waldes vzdoroval hrozícímu přízraku nacistické perzekuce a aktivně se účastnil hnutí odporu. Jeho odvážný postoj však vedl k jeho zatčení a uvěznění v roce 1939. Přestože mu rodina zajistila propuštění díky značnému výkupnému, Waldesův osud se tragicky změnil, když za záhadných okolností zahynul při plavbě do Spojených států.

Spekuluje se, že se stal záměrně cílem útoku německého lékaře, který se obával, že by mohl Waldes svědčit proti zvěrstvům, která nacisté páchali.

Navrácené dědictví

Karlštejnský poklad si mezitím prošel vlastními zkouškami, drželi ho ve svých rukou nacisté a později komunisté, než se nakonec v roce 1989, po politickém převratu sametové revoluce, dostal zpět k Waldesovým dědicům. Dědicové se rozhodli darovat poklad Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze, aby jej mohli obdivovat i budoucí generace a odhalit jeho záhadnou historii.

Karlštejnská sbírka

Karlštejnský poklad zahrnuje nádherné zlatnické výrobky ze 14. století, které jsou ukázkou bohatství a řemeslné zručnosti své doby. Mezi sbírkou jsou pozlacené mísy, stříbrné poháry a šperky, které podtrhují umělecký a kulturní význam doby. Unikátností a zachovalostí vyniká zejména kulovitý váček na vonné byliny ve tvaru páva, který nabízí pohled na životní styl a přepych středověké elity.


Původ karlštejnského pokladu pravděpodobně zůstane navždy zahalen tajemstvím. Přesto, navzdory staleté nejasnosti, jeho odkaz přetrvává jak v sálech hradu Karlštejna, tak i mimo ně.

Zdroje: kudyznudy.cz, novinky.cz, idnes.cz