Poutní kaple Panny Marie Pomocné je opředena legendami, které jí dodávají na mystickém půvabu. Jedna z legend vypráví o nešťastné cestě uherského vojska, které se vydalo do České Třebové za pokladem. Ztratili se ve zrádném terénu. Mnozí zahynuli v močálech či hlady, zbylé vojáky pobili bránící se obyvatelé města. Urozená uherská paní, která truchlila nad ztrátou svého syna, pověsila na dub nedaleko místa tragédie obraz Panny Marie. Dřevorubci později obrázek objevili a v domnění, že spadl z nebe, postavili na památku zázraku dřevěnou kapli.

Zdroj: Youtube

Další legenda se váže k uherskému důstojníkovi, který během bitvy našel útočiště v koruně dubu. Z vděčnosti za svou záchranu sem pověsil obraz Panny Marie, což vedlo o několik let později ke stavbě kaple.

Léčivý pramen

Skutečným zázrakem svatyně je léčivý pramen, který se nachází pod obrazem Panny Marie. Nespočet příběhů o zázračných uzdraveních je zaznamenán v pamětní knize, kde se o své zážitky dělí poutníci z České Třebové a okolí. Lidé přicházeli hledat úlevu od neduhů, jako jsou oční a ušní problémy, svrab, nemoci kostí, žaludeční problémy, bolesti zubů a hlavy. Pramen, známý jako Pavlova studánka, byl považován za zdroj božské léčivé síly.

Jedna pozoruhodná pověst vypráví o muži jménem Jakub Pivoňka, který sbíral mince vhozené do pramene a pil z něj. Za trest byl postižen špatným viděním ve dne a úplnou slepotou v noci. Když si uvědomil božskou podstatu svého postižení, vrátil peníze do studánky, přispěl kostelu na svíčky a modlil se na hoře. Jako zázrakem se mu vrátil zrak.

Odolnost kaple

Historie poutní kaple Panny Marie Pomocné je příběhem odhodlání a vytrvalosti. Stavba původní dřevěné kaple začala v roce 1744 a byla dokončena za pouhých 17 dní. Bohužel v roce 1787 došlo k neštěstí a milovaná kaple lehla popelem při ničivém požáru.

Snahy o obnovu kaple čelily mnoha překážkám včetně problémů se stavebními povoleními a financováním. Navzdory všemu zvítězilo odhodlání místních obyvatel a kaple byla nakonec v roce 1819 s podporou sousedních obcí dokončena. Trvalo však ještě dvě desetiletí, než se kapli dostalo zaslouženého vysvěcení, které v roce 1839 konečně povolil královéhradecký biskup Karel Hanl, což znamenalo významný mezník v její historii.

Místo víry a uzdravení

Poutní kaple Panny Marie Pomocné je dnes místem, kde se snoubí síla víry, legend a uzdravení. Poutníci stále navštěvují zdejší posvátné místo, aby zde hledali útěchu, naději a zázračné uzdravení. Její trvalý odkaz nám připomíná, že někdy uprostřed životních zkoušek a útrap může dotek víry vést k pozoruhodným proměnám.

Zdroje: pamatkovykatalog.cz, turistika.cz, mmct.cz