Od roku 1965 je hrad Krakovec kulturní památkou, která chrání svůj odkaz v běhu času.

Královská vize

Hrad Krakovec, postavený v době vlády krále Václava IV., je dokladem architektonické vynalézavosti tehdejší doby. Na rozdíl od svých současníků nebyl Krakovec koncipován pouze jako pevnost, ale jako rezidence, která harmonizovala obrannou účelnost s obytným luxusem. Tato konstrukční filozofie jej předznamenala jako jeden z prvních přechodů od tradičního hradu k zámku a ukázala vývoj středověké architektury.

O původním záměru hradu vypovídá i jeho jedinečné umístění bez členitého terénu, který se obvykle pro obranu upřednostňoval. Krakovec, obklopený skromnou parkánovou hradbou a vybavený sníženou obrannou věží, upřednostnil přístupnost a pohodlí před nedobytností.

Interiér se pyšnil 27 obytnými místnostmi s vestavěnými skříněmi a podlahovým vytápěním, což byla v té době rarita, Krakovec tak měl ve své době status nejmodernějšího hradu v Evropě.

Maják historie a kultury

Historie hradu Krakovec je stejně bohatá jako jeho architektonická nádhera. Hrad, který v roce 1381 založil Jíra z Roztok, blízký přítel krále Václava IV., se rychle stal symbolem bohatství a pokrokového designu. Jeho význam ještě vzrostl v roce 1410, kdy se stal sídlem Jindřicha Lefla z Lažan, významného stoupence Jana Husa.

Právě zde, v hradní kapli zasvěcené Panně Marii a svaté Kateřině, kázal Mistr Jan Hus a zanechal nesmazatelnou stopu v dějinách hradu. Pokud chcete vidět, jak vypadala kaple za dob Jana Husa, podívejte se na její znovuzrození v unikátní animaci.

Zdroj: Youtube

V průběhu staletí se na Krakovci vystřídalo několik majitelů, z nichž každý zanechal na jeho struktuře a odkazu svou stopu. Jako poslední se do rozsáhlých oprav pustili Lobkowiczové, kteří jej vlastnili od roku 1548, a proměnili jej s renesančním nádechem.

Přestože po požáru v roce 1783 hrad nakonec zanikl, jeho zřícenina dodnes uchvacuje návštěvníky svou trvalou krásou a historickým ohlasem.

Architektonický majestát

Zřícenina hradu Krakovec dnes nabízí okno do minulosti, přičemž nejzachovalejší částí je jižní křídlo. Návštěvníci mohou obdivovat vnější obvodovou zeď, zbytky západního křídla a základy východního křídla. Každá část vypráví příběh středověkého života a architektonického vývoje. Ústředním bodem obdivu zůstává kaple s unikátním pětibokým presbytářem, která ztělesňuje duchovní a kulturní význam hradu.

Zdroje: cs.wikipedia.org, hrad-krakovec.cz, toulkypocesku.cz