Na starobylém pohřebišti na ostrově Sanday byly objeveny dvě pečlivě vytesané kamenné koule staré přibližně 5 500 let. Umožňují nahlédnout do zajímavých praktik neolitické Británie, jejich pravý účel však odborníkům stále uniká.

Nález leštěných kamenných koulí na ostrově Sanday je sice úchvatný, ale zdaleka ne ojedinělý. V různých koutech Skotska, Anglie, Irska, a dokonce až v Norsku bylo objeveno více než 500 podobných předmětů. Jejich jednotná velikost, navržená tak, aby se dobře vešla do dlaně, spolu se složitými rytinami vyvolala mezi archeology a historiky intenzivní pozornost.

Zdroj: Youtube

První archeologové si při prvním setkání s pozoruhodnými výtvory kladli otázku, zda mohly být vytvořeny pomocí primitivních nástrojů své doby. Je neuvěřitelné, že byly skutečně vytesány z křemene, materiálu, který se běžně používá spíše na výrobu nástrojů. Radiokarbonové datování klade jejich vznik do období 3 200 až 2 500 let př. n. l., tedy do doby, kdy obyvatelé Skotska přecházeli od lovecko-sběračského způsobu života k usedlým zemědělským komunitám.

Neznámý účel

K čemu kamenné koule sloužily? Tuto otázku si lidé kladou už po staletí. Bylo předloženo několik teorií, z nichž každá má své opodstatnění a přináší řadu otázek.

Někteří navrhují, že mohly sloužit jako primitivní závaží v jednoduchém systému vah. Vzhledem ke značným rozdílům v jejich hmotnosti je však tato teorie poněkud nepraktická. Jiní se domnívají, že šlo o nástroje pro rybářské sítě nebo ložiska k přemisťování těžkých kamenů, ale složité řezby se zdají být s takovými užitkovými účely v rozporu.

Přesvědčivá teorie australské autorky Lynne Kellyové předpokládá, že kamenné koule byly "paměťovými zařízeními", podobnými mnemotechnickým pomůckám pro uchování ústní historie, což je role do jisté míry analogická skalnímu umění a okolí, které používají australské domorodé kultury.

Další zajímavou hypotézou je, že tyto kameny mohly být používány jako zbraně, a to buď připevněné na dřevěné rukojeti, nebo házené. Většina kamenů však postrádá charakteristická poškození spojená se zbraněmi. Lze je lépe popsat jako obřadní nebo stylizované zbraně, které symbolizují postavení nebo moc jednotlivců v rámci jejich komunit.

Odhalování tajemství pomocí 3D technologie

Aby se na záhadné kameny dostalo více světla, využil Hugo Anderson-Whymark, kurátor Národního muzea ve Skotsku, moderní technologie k vytvoření detailních 3D vyobrazení 60 vytesaných kamenných koulí. Pomocí fotogrammetrie pečlivě zachytil stovky 2D snímků z různých úhlů, čímž odhalil dosud neviděné detaily.

Zobrazení ve virtuální realitě umožnila odborníkům rozeznat jemnější nuance v kamenech, například soustředné linie na kruzích. Kromě toho 3D snímky odhalily důkazy o úpravách provedených v průběhu času, případně napříč generacemi, což otevřelo nové možnosti ohledně jejich účelu a významu v neolitické společnosti.

Odhalování dávných souvislostí

Přestože skutečná povaha leštěných kamenných koulí zůstává záhadou, jejich existence naznačuje zajímavé vazby mezi starověkými komunitami. Vzory na kamenech, jako například ty nalezené na slavné kouli Towie v Aberdeenshire, se nápadně podobají posvátným symbolům v irském přechodovém hrobě. To vyvolává otázky o rozsahu dálkových kontaktů a kulturní výměny v pravěkém období.

Jak vysvětluje Anderson-Whymark, nálezy naznačují, že pravěcí lidé byli mobilnější a propojenější, než se dosud předpokládalo. Myšlenky, předměty, a dokonce i lidé se pohybovali napříč regiony a zanechali za sebou bohatou tapiserii dávné historie.

Záhada přetrvává

Záhada leštěných kamenných koulí z neolitické Británie přetrvává a zahaluje je tajemství, které podněcuje představivost. Přestože jejich přesný účel zůstane zřejmě navždy nepochopen, jsou pozoruhodným příkladem neolitického umění a neutuchající zvědavosti lidstva. Zatímco badatelé pokračují ve zkoumání jejich tajemství, kameny slouží jako svědectví dávné tvořivosti a záhadné minulosti našich předků.

Zdroje: livescience.com, megalithic.co.uk, edition.cnn.com