Rozsáhlá rekonstrukce za 180 milionů korun vdechla 162 let staré stavbě nový život a upevnila její místo největší české jízdárny a stěžejní kulturní památky.

Obnovený architektonický zázrak

Zdroj: Youtube

Jízdárna Světce, postavená v letech 1858 až 1862 Alfredem I. Windischgrätzem, byla produktem raného eklekticismu, přičemž její stavba byla dokončena především v roce 1859. Hala byla původně navržena jako plně funkční pro své jezdecké účely, její součástí byla kovárna, uhelna, sklady a obytné prostory, které mohly pojmout až 24 koní. V průběhu let však nedostatek údržby vedl ke značnému chátrání a koncem 20. století hrozilo budově dokonce zbourání.

Přelom tisíciletí znamenal pro halu novou kapitolu. V roce 1991 ji získalo město Tachov a záhy ji Ministerstvo kultury ČR znovu zařadilo mezi chráněné památky a do Programu záchrany architektonického dědictví. Následná komplexní obnova se zaměřila nejen na zachování stavby, ale také na její rozšíření o moderní vybavení.

Souznění historie a moderny

Obnovený sál je pozoruhodný svou působivou "lucernou" - hranolovým světlíkem, který osvětluje rozlehlý prostor především přirozeným světlem. Rozměry sálu jsou ohromující: 60,2 metru na délku, 52 metrů na šířku a 26,3 metru na výšku, přičemž hlavní sál měří 20 krát 40 metrů. Nedávná rekonstrukce zavedla nejmodernější technické vybavení, včetně systémů HVAC, elektronického zabezpečení a nových výtahů zajišťujících bezbariérový přístup, čímž bylo zajištěno, že budova splňuje současné standardy bezpečnosti a přístupnosti.

Významnou součástí nedávné modernizace, která byla dokončena za významné finanční podpory Evropské unie, bylo restaurování uměleckých prvků, jako jsou dřevěné kazety na stropě a dobové malby. Byly položeny nové podlahy a změněno využití prostor, které slouží komunitě a návštěvníkům a zahrnují výstavní prostory, návštěvnické centrum a rekreační zóny.

Nové kulturní centrum

Do budoucna by se v jízdárně Světce měly vedle pravidelných prohlídek pro veřejnost konat nejrůznější kulturní akce, od koncertů až po svatby. Nové expozice jsou připraveny obohatit zážitky návštěvníků, včetně expozic o bylinkářství, historickém odívání a železářství, stejně jako specializované expozice o životě šlechty. Podobné iniciativy mají přilákat turisty i místní obyvatele a proměnit sál v živé centrum společenských a kulturních aktivit.

Pozoruhodná proměna nejenže zachovává významný kus českého dědictví, ale také poskytuje multifunkční místo, které spojuje historii s moderní funkčností. Jízdárna Světce, která vstupuje do své nové role, slibuje, že se stane majákem kulturního oživení a důkazem trvalé hodnoty zachování historických památek.

Zdroje: blesk.cz, tachovsky.denik.cz, kudyznudy.cz