Jihlavská podzemní síť je svou rozlohou přibližně 50 000 metrů čtverečních a délkou přes 25 kilometrů druhou největší v České republice. Starobylé chodby se proplétají pod celým městem a zasahují i pod mnohé historické památky. Ačkoli se původně předpokládalo, že vznik chodeb souvisí s těžbou stříbra ve středověku, moderní geologické výzkumy naznačují něco jiného. Za hlavní motiv jejich vzniku se nyní považují spíše ekonomické faktory než těžba.

V době, kdy Jihlava vzkvétala jako obchodní centrum, si místní obyvatelé pod svými domy budovali skladovací prostory, kam ukládali cenné zboží, například látky a pivo. Postupem času se skladovací prostory rozšiřovaly a propojovaly, až nakonec vytvořily rozsáhlý podzemní labyrint, který vidíme dnes.

Skryté poklady a temná tajemství

Jihlavské podzemní tunely hrály v průběhu historie různé role. Sloužily jako úkryty pro cennosti v dobách válečných konfliktů včetně napoleonských válek a druhé světové války. Mnohé z pokladů zůstávají neobjeveny a čekají na neohrožené hledače pokladů, kteří odhalí jejich tajemství.

Za druhé světové války sloužil podzemní komplex také jako základna gestapa. Snad nejzajímavějším objevem učiněným v podzemním labyrintu však byla "svítící chodba".

Záhada světélkující stěny

Na "svítící chodbu", které se říká "Svítivka" narazili amatérští jeskyňáři v roce 1978 a její světélkující stěny po desetiletí mátly odborníky i nadšence. Původní teorie předpokládaly, že přízračná záře může být způsobena zbytky stříbra, fosforu nebo dokonce radioaktivními materiály, ale žádné z těchto vysvětlení při bližším zkoumání neobstálo.

Po rozsáhlých chemických analýzách a radiografických strukturálních výzkumech vědci konečně odhalili pravdu. Chodba byla natřena, s největší pravděpodobností nacisty, fosforeskující barvou Lichtgelb, která obsahovala svítící wurtzit. Odhalení vyřešilo záhadu záře chodby, ale otevřelo dveře k další otázce – proč to někdo udělal?

Někteří nadšenci pro mystéria jsou přesvědčeni, že zářící stěna ukazuje cestu k jednomu z portálů vedoucích do legendární podzemní říše známé jako Agartha.

Brána do neznáma

Zdroj: Youtube

Půvab svítící chodby přesahuje její fosforeskující stěny. Strašidelný výklenek na jejím okraji dal vzniknout pověstem o paranormálních jevech. Někteří návštěvníci uvádějí, že viděli stínové postavy se zvláštním zjevem, jiní tvrdí, že slyšeli šepot, ozvěnu kroků, a dokonce vzdálenou chrámovou hudbu.

Jeden obzvláště poutavý příběh se týká poklesu teploty o 1,5 stupně Celsia, který zaznamenala termokamera přesně v okamžiku, kdy byl na film zachycen výrazný stín. Psi přivedení do výklenku reagovali podivně, což přispívá k přesvědčení, že výklenek je časovou bránou do jiné reality.

Jihlavské podzemí dodnes přitahuje hledače pokladů, historiky i zájemce o paranormální jevy. Jeho záhadné chodby, světelné záhady a stínové postavy z něj dělají místo slibující cestu do hlubin tajemství.

Zdroje: cs.wikipedia.org, sokujiciplaneta.cz, kudyznudy.cz