Tým pod vedením Liory Kolské Horwitzové z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě více než 15 let pečlivě odkrýval vrstvy jeskyně a odhalil překvapivé důkazy o lidském osídlení staré dva miliony let. Jejich objevy jsou výzvou pro naše chápání raných hominidů a ukazují na mnohem vyspělejší druh, než se dosud předpokládalo.

Zdroj: Youtube

Kolébka lidské činnosti

Sedimentární vrstvy jeskyně Wonderwerk jsou časovou kapslí, která odhaluje postupný vývoj lidského života a technologií. V nejstarších vrstvách nalezli vědci základní oldowanské nástroje, které se vyznačují ostrými šupinami. Šlo o primitivní sekací nástroje. S postupujícími vrstvami se složitost nástrojů zvyšovala, až se před více než milionem let objevily ruční sekery.

Snad nejprůlomovějším objevem však byly důkazy o používání ohně, včetně zuhelnatělých kostí a vrstev popela, což naznačuje úroveň inteligence a přizpůsobivosti, která byla v tak raném období lidské historie dosud nepředstavitelná.

Nepřetržitá lidská přítomnost

Jeskyně Wonderwerk vyniká nejen svým dávným původem, ale také trvalým významem v průběhu lidských dějin. Jeskyně, která se táhne v délce 140 metrů, sloužila po tisíciletí jako úkryt různým lidským skupinám až po evropské zemědělce na počátku 20. století. Nepřetržitá nit lidské přítomnosti činí z jeskyně jedinečné místo pro studium vývoje člověka.

Otázky a úvahy

Navzdory pozoruhodným nálezům zůstává Horwitzové a jejímu týmu více otázek než odpovědí. Například používání ohně vyvolává zajímavou diskuzi ohledně jeho účelu – sloužil pouze k vytápění a vaření, nebo hrál v životě raných lidí významnější roli?

Význam jeskyně Wonderwerk

Význam jeskyně přesahuje archeologickou hodnotu. Její duchovní význam pro místní komunity naznačuje hlubší, možná posvátnou roli v celé historii lidstva. Navíc strategická poloha, která nabízí výhled na okolní krajinu, naznačuje, že mohla být pro dávné lovce a sběrače klíčovým orientačním bodem.

Jeskyně Wonderwerk je i nadále místem velkého vědeckého zájmu a nabízí pohled do vzdálené minulosti. S tím, jak vědci pronikají hlouběji do jejího tajemství, slibuje jeskyně vrhnout světlo na raná stádia lidské inteligence a evoluce a otevřít nové dveře k pochopení lidského původu a cesty našeho druhu.

Zdroje: nationalpost.com, ancient-origins.net, news.artnet.com