Jeskyně, nacházející se v Olomouckém kraji, za svůj vznik částečně vděčí vytrvalé práci potoka Špraněk, který si po tisíciletí razil cestu kamenem.

Zdroj: Youtube

Průzkum Javoříčských jeskyní

Javoříčské jeskyně, skrytý klenot pod vrchem Špraněk, byly až do 20. století z velké části neprozkoumané. První objev v roce 1938 znamenal začátek série průzkumů vedených speleologickými nadšenci, jako byl Vilém Švec. Tyto snahy odhalily ohromující podzemní síť v délce téměř šesti kilometrů, přičemž v současnosti je veřejnosti zpřístupněno 790 metrů.

Podívaná plná stalaktitů a stalagmitů

Vydáme-li se do jeskyní, přivítá nás řada krápníkových útvarů od jemných brček až po mohutné sintrové kupy, které popírají samotné zákony gravitace. Každý krok odhaluje bohatou historii jeskyně a pomalý, vytrvalý tanec sochařských rukou přírody.

Cesta začíná v Suchém dómu, do kterého se vstupuje umělou chodbou. Komora, zdobená množstvím krápníků a záclon, slouží jako předehra k velkoleposti, která se skrývá před vámi. Propast Lví jáma, 60 metrový sestup, navazuje na rozsáhlý labyrint chodeb.

Místo, kde odpočívají obři

Srdce jeskynního systému, Dóm obrů, je důkazem velkoleposti přírody. V této obrovské komoře, objevené v roce 1938, se nacházejí vysoké stalagmity a stěny pokryté sintrovými náteky, které připomínají Niagarské vodopády. Z visutého schodiště se nabízí panoramatický výhled na tuto přírodní katedrálu, příznačně pojmenovanou Pohádkové jeskyně.

Jeskyně míru

O kousek dál se nachází Jeskyně míru, objevená v polovině 20. století, která odhaluje vzájemně propojené chodby vytvořené dávným korytem říčky Špraněk. Dominují zde excentrické krápníky, které vedou do Dómu závoje, kde se cesty rozcházejí směrem k tajemné Černé propasti.

Útočiště netopýrů a vrápenců

Kromě geologických divů slouží Javoříčské jeskyně jako důležité zimoviště netopýrů a vrápenců, což podtrhuje jejich ekologický význam. Podzemní zázrak nabízí nejen cestu geologickým časem, ale funguje také jako důležité útočiště pro volně žijící živočichy.

Javoříčské jeskyně jsou zázrakem přírodního mistrovství, který spřádá příběh o historii, objevování a ekologickém významu. Podzemní zázrak v České republice je svědectvím o kráse a tajemství, které se skrývají pod našima nohama a čekají, až je prozkoumáme a budeme si jich vážit.

Zdroje: infoglobe.cz, skvelecesko.cz, fajnvylety.cz