Model, zkonstruovaný z papírové lepenky na dřevěném podstavci, zůstává celosvětově unikátním artefaktem, který se vyznačuje nebývalou realističností a přesností.

Od portrétů k papírové Praze

Antonín Langweil, narozený 13. června 1791 v Postoloprtech, byl osobností, jejíž umělecké sklony se projevovaly již od mládí. Přestože si Langweil založil litografickou dílnu a maloval portrétní miniatury, potýkal se s finančními problémy, což ho v roce 1822 přivedlo k přijetí místa sluhy v Univerzitní knihovně Klementina.

Zaměstnání mu poskytlo klidné prostředí a dostatek volného času, což nakonec vedlo k vytvoření ambiciózního modelu Prahy.

Inspirace Paříží

Inspirací pro Langweilův model byl sádrový model Paříže vystavený v Praze v roce 1826. Motivován krásou Prahy a výzvou zachytit ji v miniatuře se Langweil pustil do detailního a pracného procesu, aby svou vizi uvedl v život.

S využitím plánů města, rytin a literatury z knihovny, spolu s pečlivými měřeními a náčrtky pořízenými během průzkumu města, vytvořil Langweil model, který zachycoval nejen fyzickou podobu budov, ale také podstatu tehdejší Prahy.

Detaily, které oživují minulost

Zdroj: Youtube

Model o délce 5,76 metru a šířce 3,24 metru je proslulý svou precizností a smyslem pro detail. Obsahuje vše od vývěsních štítů a domovních čísel až po lucerny a stromy a poskytuje komplexní vizuální popis historické krajiny Prahy. Významné je, že model zahrnuje celé Židovské město a Karlův most spolu s mnoha budovami a stavbami, z nichž mnohé byly mezitím ztraceny nebo přeměněny.

Digitální odhalení

Historická přesnost modelu a úroveň detailů byly zvýrazněny také digitálním zpracováním, které odhalilo prvky, jako jsou uličky užší než tři milimetry, které původnímu pozorování unikly. Zajímavostí je, že model obsahuje historické texty na vnitřních stranách některých budov, neboť Langweil při své práci využil výstřižky z knihovny.

Ferdinandův dar

Práci na modeu přerušila až Langweilova nemoc, která vedla k jeho předčasné smrti v roce 1837. Autorova vize dokončit model tak, aby zahrnoval další oblasti Prahy, zůstala nenaplněna. Po Langweilově smrti zůstal model v Klementinu až do roku 1840, kdy jej na žádost vdovy zakoupil císař Ferdinand I. Dobrotivý a věnoval jej Muzeu Království českého.

Virtuální Praha

Trojrozměrný digitální model města, zahrnující více než 2000 staveb, z nichž 960 již v Praze neexistuje, představuje světovou raritu. Praha se tak stává prvním městem na světě, které disponuje historickým virtuálním modelem města s takto rozsáhlými a detailními prvky.

Dnes je Langweilův model Prahy nejen jedinečným uměleckým dílem, ale také neocenitelným dokumentem architektonické a urbanistické historie města. Moderním divákům nabízí vzácnou příležitost vrátit se v čase a poznat ulice a budovy Prahy 19. století, z nichž mnohé již zanikly nebo byly radikálně změněny. Prostřednictvím Langweilova trvalého odkazu se nám dostává detailního a hmatatelného spojení s minulostí, které vystihuje podstatu města, jež se vyvíjelo, a přesto zůstává opředeno historií.

Zdroje: langweil.cz, e15.cz, praha.eu