Přehrada se rozkládá na ploše 1162,6 ha a pojme 269,30 milionu m³ vody. Nachází se v nadmořské výšce 271 m a tvoří podstatnou část Vltavské kaskády – řady přehrad vybudovaných k různým účelům, včetně protipovodňové ochrany, výroby energie a rekreačního využití.

Historické pozadí

Zdroj: Youtube

Myšlenka výstavby Slapské přehrady se datuje do 30. let 20. století, ale z různých důvodů byla odložena až na dobu po druhé světové válce. Na počátku 40. let 20. století byly zahájeny přípravné práce, včetně rozsáhlých průzkumů a studií proveditelnosti, které nakonec vedly k unikátnímu návrhu zahrnujícímu vodní elektrárnu v samotné přehradě, což byl v té době nový koncept. Stavba byla oficiálně zahájena v červenci 1949 po schválení projektu a dokončena v roce 1955.

Stavba byla monumentální a vyžádala si odstranění přibližně 300 000 m³ zeminy a dalších materiálů z původního koryta řeky a okolních oblastí. Ve stavební fázi bylo použito přibližně 350 000 m³ betonu a značné množství kamene, cementu a písku. Logistické problémy spojené s přepravou těchto materiálů byly řešeny inovativními řešeními, napříkad pomocí lanovek, což podtrhuje vynalézavost a nápaditost projektového týmu.

Výroba vodní energie

Přehrada Slapy má zabudovanou vodní elektrárnu vybavenou třemi Kaplanovými turbínami, což byla v té době průkopnická volba pro její použití v tak velkém spádu vody. Každá turbína má průtok 100 m³ za sekundu a přispívá k celkovému výkonu elektrárny 144 MW.

Konstrukce nejen maximalizuje potenciál přehrady pro výrobu energie, ale také ji plynule začleňuje do celkové stavby přehrady, což zajišťuje efektivní provoz a údržbu.

Ochrana před povodněmi

Kromě své primární funkce výroby elektrické energie hraje přehrada Slapy také zásadní roli při ochraně před povodněmi. To se ukázalo zejména při povodních v letech 1954 a 2002, kdy existence přehrady pomohla zmírnit dopady na níže položené oblasti.

Kromě toho se přehrada Slapy stala oblíbeným místem pro rekreaci a vodní sporty, které láká návštěvníky svou malebností a nabízí řadu aktivit od plavby na lodi až po koupání.

Kulturní a environmentální dopad

Výstavba Slapské přehrady vedla k významným změnám v místní krajině včetně zatopení osad a přemístění historických památek, jako je Ferdinandův sloup a socha sv. Jana Nepomuckého. Tato opatření byla přijata s cílem zachovat kulturní dědictví tváří v tvář rozvoji. Dnes jsou památky svědectvím historie oblasti, i když leží pod vodní hladinou nebo jsou přemístěny na přístupná místa.

Zdroje: slapynadvltavou.cz, slapy.cz, turistika.cz