Nádrž, pojmenovaná podle majestátního hradu Orlík, který stojí nad jejími rozlehlými vodami, je nejen největší v zemi, ale také nejdůležitější součástí Vltavské kaskády, která hraje klíčovou roli při výrobě vodní energie a ochraně před povodněmi.

Zdroj: Youtube

Srdce české vodní energie

Vodní elektrárna Orlík, strategicky umístěná na dně přehrady, je důkazem závazku země k udržitelné energetice. Jsou v ní umístěny čtyři moderní Kaplanovy turbíny, kterými prochází veškerá voda z Vltavy a vyrábí elektřinu.

Jedna z těchto turbín je vybavena deseti lopatkovým kolem, technologickým zázrakem, který získal mezinárodní uznání a zlatou medaili na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu. Prvek podtrhuje význam zařízení v národním energetickém systému a zdůrazňuje jeho kombinaci inovace a účinnosti.

Deset let odhodlání

Původní plány přehrady vznikly již v roce 1911 s ambiciózním cílem využít energetický potenciál Vltavy a zmírnit rizika povodní. Teprve v polovině 20. století však byly tyto plány přehodnoceny a realizovány. Výstavba byla zahájena v roce 1954 a vyvrcholila dokončením přehrady 22. prosince 1961. Monumentální projekt vedl k zatopení mnoha vesnic a staveb, jednalo se přibližně o 650 budov a 14 mlýnů, což znamenalo významnou proměnu krajiny kvůli přehradě.

Zachování kulturního dědictví

Vytvoření vodní nádrže Orlík představovalo také jedinečnou výzvu z hlediska ochrany kultury. Mezi snahami o ochranu kulturního dědictví regionu stojí za zmínku přemístění empírového řetězového mostu z Podolska do Stádlece, které zajistilo přežití této technické památky.

Podobně byl na nové místo přemístěn románský kostel svatého Bartoloměje, aby se zabránilo jeho zatopení. Tyto akce spolu s ochranou hradů Orlík a Zvíkov dokládají hluboký respekt k historickému a kulturnímu významu regionu, a to i přesto, že krajina byla nenávratně změněna.

Zrozený z inženýrského úsilí

Kromě své primární funkce při výrobě elektrické energie a zvládání povodní se přehrada Orlík stala oblíbeným rekreačním cílem. Její rozsáhlé vodní plochy nabízejí množství aktivit, od plavby na lodi a surfování až po rybaření a klidný odpočinek na plážích. Součástí rozvoje nádrže bylo také inovativní zavedení ozubnicového výtahu pro lodě, což je nové řešení, které zlepšuje přístupnost přehrady a dále upevňuje její status víceúčelového zařízení, které vyvažuje užitečnost a zábavu.

Zdroje: denik.cz, idnes.cz, kudyznudy.cz