Naučná stezka Jáchymovské peklo slouží jako drsná připomínka i poučná cesta po chmurných epizodách nucených prací.

Od blahobytu k vězeňským táborům

Zdroj: Youtube

Odkaz Jáchymova jako hornického centra nabral temný směr po roce 1945, kdy doly ovládla Rudá armáda. Po skončení druhé světové války byli v jáchymovských dolech zpočátku zaměstnáni němečtí váleční zajatci a kolaboranti. S eskalací napětí studené války však tyto osoby nahradili odsouzení za politickou neloajalitu. V roce 1946 vznikl národní podnik Jáchymovské doly, který pracoval v přísném utajení. Veškerý uran vytěžený ve zdejších dolech byl posílán do Sovětského svazu, který jím zásoboval svůj vzrůstající jaderný arzenál.

V letech 1949 až 1953 bylo na Jáchymovsku a Slavkovsku zřízeno celkem 18 vězeňských táborů. Tyto tábory se rychle zaplnily tisíci vězni (označovaní jako "muklové", tedy "muži určení k likvidaci"), kteří byli vystaveni vyčerpávajícím a nebezpečným pracovním podmínkám. Toto období znamenalo éru intenzivní těžby, kdy bylo vytěženo téměř 8 000 tun uranu. Do roku 1961 prošlo hrůzami táborů přibližně 65 000 osob.

Stezka paměti

Pro ty, kteří mají dostatečně odolnou povahu, nabízí naučná stezka Jáchymovské peklo strhující poznávání ponuré historie. Tato 8,5 km dlouhá stezka se vine po historicky významných místech, která jsou drsnou připomínkou nelidských podmínek vězňů pracovních táborů.

Naučná stezka začíná u památníku před kostelem svatého Jáchyma, kterému se říká "Křížová cesta ke svobodě". Po stezce nad kostelem se návštěvníci dostanou k dolu Svornost, jednomu z nejstarších činných dolů ve střední Evropě. Důl je pozoruhodný tím, že čerpá léčebnou radonovou vodu z hloubky 532 metrů.

Zkoumání hlubin

S dolem Svornost sousedí Průzkumná štola č. 1, jedno z mála přístupných podzemních pracovišť v Jáchymově. Turisté se zde mohou ponořit do historie těžby nerostných surovin a nahlédnout do drsné reality nucených prací v době těžby uranu. Ve štole jsou vystaveny důlní zařízení, vozíky a originální mříže, které sloužily k zabránění útěku vězňů, a poskytují tak hmatatelné spojení s minulostí.

Mauthausenské schody a tábor Svornost

Od štoly stoupá stezka po takzvaných Mauthausenských schodech, které vedou do tábora Svornost. Tato část stezky drsně ilustruje brutální podmínky, kterým vězni čelili, v kontrastu s vynalézavostí horníků, kteří vybudovali rozsáhlé systémy kanálů a nádrží pro využití vodní energie pro důlní provoz.

Historie hornictví

Naučná stezka Jáchymovské peklo upozorňuje také na širší souvislosti hornické historie regionu. Hornický skanzen nabízí expozice o důlní technice, středověkém dolování stříbra a novodobé těžbě uranu. Kromě toho stezka poskytuje naučné informace o historii města, jedinečné ekologii Krušných hor a snahách o ochranu přírody.

Pozoruhodný ekosystém

Pozoruhodnou zastávkou je ekosystém Horkých rybníků, kde se daří chráněným druhům rostlin a živočichů. Stezka vrcholí na Šlikovském hradě, historicky významném místě, kde se od roku 1519 razily stříbrné tolary, a nabízí panoramatický výhled na Jáchymov a Krušné hory.

Naučná stezka Jáchymovské peklo, která měří 8,5 km a má 12 informačních zastávek, z nichž každá je vybavena QR kódy odkazujícími na další popisy on-line. Návštěvníci si mohou svůj zážitek umocnit kapesním průvodcem, který je k dispozici v Informačním centru v Jáchymově. Tato cesta krásnou přírodou Krušných hor je nejen historickým poznáním, ale také připomínkou drsné reality minulosti.

Zdroje: kudyznudy.cz, zivykraj.cz, politictivezni.cz