Projekt Obce v datech ve spolupráci se společností Deloitte využívá k hodnocení českých měst komplexní index kvality života. Zohledňuje tři klíčové oblasti: zdraví, práci a vztahy, přičemž výsledné skóre se pohybuje od nuly do deseti.

Index kvality života

Index kvality života, který je stěžejní součástí hodnocení, zahrnuje tři klíčové aspekty života: zdraví, práci a vztahy. Každý aspekt je měřen na stupnici od nuly do deseti, což poskytuje diferencovaný pohled na život v jednotlivých městech. Ukazatele zdraví zohledňují dostupnost nemocnic, průměrnou délku života a kvalitu ovzduší. Ukazatele práce se zaměřují na pracovní příležitosti, míru nezaměstnanosti a vzdělávací zařízení. A konečně index vztahy hodnotí společenskou vybavenost, jako jsou restaurace, kina a veřejná doprava, a také faktory zapojení komunity, jako je růst počtu obyvatel a volební účast. Základem komplexního indexu jsou údaje z různých státních úřadů včetně Českého statistického úřadu a Úřadu práce.

Neochvějná dominance Říčan

Zdroj: Youtube

Pozoruhodné je, že Říčany nejenže již šest let vedou žebříček, ale také dosáhly perfektního skóre deset bodů. Vyniká v oblastech, jako je zdravotnictví, životní prostředí a vzdělávací infrastruktura. Nedaří se mu však v dostupnosti bydlení a kapacitě základních škol, což poukazuje na problémy i v nejlépe hodnocených městech.

Regionální rozdíly přetrvávají

Na posledních pěti místech dominují města z Ústeckého a Moravskoslezského kraje, která jsou známá nižšími platy a vyšší mírou nezaměstnanosti. Poslední místo s neutěšeným nulovým skóre zaujímá Karviná, která trpí zejména v kategorii zdraví a životní prostředí. Mezi další města s nízkým hodnocením patří Orlová, Vítkov, Most a Žatec, která v indexu kvality života získala méně než jeden bod.

Měnící se krajina

Autoři projektu přiznávají, že zatímco Praha a okolní města dosahují trvale dobrých výsledků, jejich hodnocení stagnuje. Stále náročnější trh s bydlením ve větších městech vytváří pro menší obce příležitosti, jak přilákat mladé obyvatele. Menší města nabízejí cenově dostupné bydlení, vynikající občanskou vybavenost a pracovní příležitosti v rozumné dojezdové vzdálenosti, což je činí atraktivními jak pro rodiny, tak pro profesionály.

Skokani roku

V letošním žebříčku vyniká jako "skokan roku" Cheb. Polepšil si o neuvěřitelných 85 pozic a nyní zaujímá 84. místo. Výrazného pokroku dosáhly také Karlovy Vary, které si polepšily o 54 pozic a jsou na 108. místě. Dalším sledovaným městem je Třebíč, která poskočila o 45 pozic a zajistila si 92. místo.

Stinné stránky pokroku

Některá města naopak zaznamenala úpadek. Nejvíce se oproti předchozímu roku propadly západočeské Nýřany, které si pohoršily o 68 pozic a zaujímají 150. místo. Kostelec nad Orlicí se propadl o 60 pozic na 125. místo a Jaroměř sklouzla o 56 pozic na 159. místo.

Projekt Obce v datech odhaluje dynamickou a vyvíjející se krajinu životní úrovně v celé České republice. Zatímco Říčany nadále určují měřítko, vzestup menších obcí naznačuje měnící se preference obyvatel, kteří hledají rovnováhu mezi městskou vybaveností a klidem menších obcí.

Zdroje: zpravy.aktualne.cz, tn.nova.cz, obcevdatech.cz