Hřbitov v Noutonicích si díky vyprávění o zoufalých výkřicích, pohybujících se kamenných náhrobcích a setkáních s nadpozemskými bytostmi vysloužil pověst místa, kde mrtví nemusejí odpočívat v pokoji. Co se však skrývá za těmito záhadnými událostmi? Jsou to pozůstatky dávné hromadné tragédie, nebo jde o výplod příliš bujné fantazie?

Zdroj: Youtube

Strašidelný odkaz

Hřbitov, jehož historie sahá až do 14. století, má za sebou bohatou minulost, která je z velké části zahalena temnotou. Podle místních pověstí kdysi sloužil jako morový hřbitov, kde nacházeli místo posledního odpočinku sebevrazi a popravení zločinci.

Jeden z nejzajímavějších příběhů se točí kolem smrti hraběnky Barbary von Langendorf v roce 1857. Tragicky prý skončila nedaleko hřbitova, ať už pádem z koně, nebo zlověstněji vraždou. Přestože byla údajně pohřbena v těchto místech, po jejím hrobě ani hrobce není ani stopy, což jen prohlubuje atmosféru tajemství.

Výkřiky a nářek

Návštěvníci, kteří se odváží prozkoumat hřbitov v noci, popisují podivné zážitky. Noc je přerušována žalostnými výkřiky neviditelných postav, jejichž nářek se ozývá z hrobů. V houstnoucí tmě přeruší z ničeho nic ticho dětský pláč, z něhož běhá mráz po zádech i největším odvážlivcům.

Snad ještě děsivěji zní vyprávění o pohybu náhrobků, kdy svědci tvrdí, že slyší zvuk odsouvání kamenných desek. Absence konkrétních důkazů nás však nechává na pochybách, zda se jedná o skutečné paranormální jevy, nebo jen o výplody fantazie podpořené strachem.

Záhadný náhrobek

V srdci hřbitova leží náhrobek označující místo posledního odpočinku manželského páru. Někteří návštěvníci uvádějí, že v jeho blízkosti slyšeli podivný šepot. Záhadný hlas, který je sotva slyšet, šeptá do uší těch, kdo se přiblíží, nesrozumitelná slova.

I mezi náhrobky jsou slyšet kroky, ale nedoprovází je žádná viditelná postava. Jev dal vzniknout pověstem o neklidných duších, které běhají a děsí živé. Kde však končí folklór a začíná realita? To je otázka, na kterou není odpověď.

Rozdílná víra

Místní obyvatelé mají o hřbitově v Noutonicích protichůdné představy. Zatímco někteří se mu po setmění vyhýbají s poukazem na negativní energii hřbitova a znepokojivé zážitky, jiní tvrdí, že místo není tak děsivé, jak vyprávějí pověsti. Někteří navštěvují hroby svých blízkých pravidelně a nehlásí nic neobvyklého.

Nadšenci do psychotroniky jsou přesvědčeni, že na hřbitově se odehrávají skutečné paranormální jevy, zatímco psychologové tvrdí, že uzavřenost hřbitova může u citlivých jedinců vyvolat halucinace, které spustí šustění listí nebo prasknutí větvičky.

Hřbitov v Noutonicích zůstává záhadou, místem, kde se za měsíční noci stírá hranice mezi skutečností a fikcí. Ať už někdo věří v nadpřirozeno, nebo to přisuzuje síle sugesce, nelze popřít, že zdejší hřbitov je místem, které je opředeno tajemstvím a strachem.

Zdroje: enigmaplus.cz, ctidoma.cz, moskyt.net