Letos značná hlavní turistická sezona 28. března 2024, tedy na Zelený čtvrtek před Velikonocemi. Památky připravují pro své návštěvníky bohaté kulturní a historické zážitky.

Hrad Šternberk: Okno do minulosti

Zdroj: Youtube

Hrad Šternberk, který stojí na okraji města Šternberk na výběžku Nízkého Jeseníku, je svědkem historie zdejšího kraje. Byl založen v polovině 13. století a dodnes si zachoval části své původní stavby, jako jsou hradby hlavního paláce a mohutná okrouhlá věž.

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout sortiment renesančního a barokního umění včetně děl, která mají své protějšky v předních světových galeriích. Zámek také ukazuje životní styl svých někdejších šlechtických obyvatel a jeho prvky, jako je teplovzdušné vytápění a jídelní výtah, naznačují luxus z počátku 20. století.

Slezskoostravský hrad: Historická křižovatka

Slezskoostravský hrad, který se nachází na soutoku řek Ostravice a Lučiny, leží na křižovatce oblíbených cyklotras. Díky této poloze je vyhledávaným výletním místem, které nabízí jak odpočinek, tak i pohled do minulosti Ostravy.

První písemné zmínky o něm sahají až do konce 13. století. Hrad prošel rozsáhlou rekonstrukcí dokončenou v roce 2004, díky níž dnes může vítat návštěvníky na prohlídkách, výstavách a různých kulturních a společenských akcích.

Hrad Bouzov: Pohádková architektura

Hrad Bouzov, významná památka na střední Moravě, má své kořeny na počátku 14. století, jeho prvním písemně doloženým majitelem byl v letech 1317 až 1339 Búz z Búzova. Dnešní podobu mu dala výrazná proměna na přelomu 19. a 20. století pod záštitou arcivévody Evžena Habsburského.

Dnes se zámek pyšní bohatou sbírkou vybavení pocházející především z arcivévodovy soukromé sbírky a sbírky Německého řádu. Mezi pozoruhodné prvky patří novogotická kaple s gotickým oltářem a zbrojnice s ukázkou zbraní. Návštěvníci mají možnost prohlédnout si různé části hradu, včetně jeho technického zázemí a obranných prvků, a dokonce vystoupat na jeho strážní věž.

Strakonický hrad: Gotické dědictví

Strakonický hrad, národní kulturní památka, je výraznou dominantou města a jeho historie sahá až do 13. století. Původně patřil Bavorům ze Strakonic, kteří jeho část darovali řádu johanitů, kteří nakonec převzali celé panství.

Hrad je známý gotickou věží Rumpál, která v minulosti sloužila k věznění osob, a zámkem, který je ukázkou renesanční architektury. Návštěvníci mohou vystoupat na věž, odkud je nádherný výhled na město, a prohlédnout si druhou věž, Jelenku, která má historický význam z dob po loveckých slavnostech.

Zámek Buchlovice: Barokní perla

Zámek Buchlovice je významné barokní šlechtické sídlo v České republice, známé svou dokonalou architekturou, rozsáhlými sbírkami, významnými minulými majiteli a důležitou rolí v dějinách pozdní habsburské monarchie. Výstavba zámku byla zahájena těsně před rokem 1700, ale jeho význam prudce vzrostl kolem roku 1900 za hraběte Leopolda Berchtolda, který z něj vytvořil klíčové diplomatické centrum, kde se scházeli evropští političtí představitelé a úředníci habsburské monarchie.

Přibližně 50minutová prohlídka představuje reprezentační i soukromé prostory zámku včetně vstupu do parku a nabízí pohled do života evropské diplomacie a aristokracie 19. století.

Hrad Házmburk: Tajemná výšina

Návštěva Českého středohoří není úplná bez návštěvy hradu Házmburk. Jeho zdálky viditelné dvojvěže, jedna černá, druhá bílá, se výrazně vyjímají v krajině. Ačkoli je jeho původ zahalen tajemstvím, archeologické nálezy naznačují, že význam místa sahá až do 5. tisíciletí před naším letopočtem. Věže postavené z čediče a pískovce nabízejí pohled na obrannou historii hradu a jeho architektonickou rozmanitost.

Valtický zámek: Život ve velkém stylu

Valtický zámek, jehož počátky sahají pravděpodobně až do 12. století, patřil od roku 1387 do roku 1945 Lichtenštejnům. Na zámku, který je nádhernou ukázkou barokní architektury s kaplí a kostelem Nanebevzetí Panny Marie, se konají také hudební akce.

Zámek, který kdysi sloužil jako "rodinný domek" Lichtenštejnů, nabízí ve svých 21 přístupných místnostech spolu s expozicí věnovanou rodu, zrekonstruovanými sály a zámeckým divadlem pohled na bohatý životní styl šlechty 17. a 18. století. Nejstarší zámecký vinný sklep návštěvníky nejen provede svými jedinečnými prostory, ale také se ponoří do historie vinařství a představí váženého místního výrobce vína.

Hrad Helfštýn: Kovářské umění za hradbami

Hrad Helfštýn se nachází pouhé 4 km od Lipníka nad Bečvou a po rozsáhlé rekonstrukci roku 2020 byl znovu otevřen. Hrad v blízkosti zalesněných kopců nad údolím řeky Bečvy je nejen významnou kulturní památkou regionu, ale také místem konání proslulého "Hefaistonu", každoročního setkání kovářů z celého světa.

Návštěvníci si mohou prohlédnout zbytky hradního paláce z doby renesance, který je nyní krytý prosklenou střechou umožňující přístup do prostor dříve stovky let nepřístupných. Na hradě jsou rovněž vystaveny exponáty uměleckého kovolitectví a archeologické nálezy.

Tyto památky představují jen zlomek historických pokladů, které Česká republika nabízí, a každá z nich poskytuje jedinečný pohled na minulost a kulturní dědictví země.

Zdroje: kudyznudy.cz, turistickamapa.cz, marianne.cz