Hrad Templštejn se hrdě tyčí nedaleko obce Jamolice na skalnatém ostrohu nad řekou Jihlavou. Už samotný název prozrazuje jeho původ – "Tempel" znamená chrám a "Stein" kámen, což odkazuje na jeho zakladatele, slavné templářské rytíře.

Zdroj: Youtube

Historické záznamy zmiňují přítomnost templářů v Jamolicích již v roce 1279. Samotný hrad však byl založen až později, v 80. nebo 90. letech 13. století. Důvody přemístění templářského velitelství z vesnice do zdejšího členitého terénu zůstávají záhadou. Snad šlo o strategický tah, který na vyvýšeném skalním ostrohu nabízel lepší ochranu.

Vývoj hradu

Spolu s hradem vznikla stejnojmenná vesnice, která pravděpodobně sloužila jako nová hospodářská základna. Původní hrad byl skromné velikosti, ale postupem času prošel významným rozšířením.

V průběhu 14. století se Templštejn podle historických záznamů rozrůstal a do hradního komplexu se začleňovaly menší okolní statky. Sláva templářského řádu však trvala jen krátce. V roce 1312 papež Klement V. řád zrušil, což znamenalo počátek změny majitele Templštejna.

Změna majitele a opevnění

Od Bertolda Pirknera, zámožného kutnohorského měšťana, přes různé pány jako Drslav ze Šelmberka, Jindřich z Lipé a Markvart z Pechtic prošel hrad ve 14. století několika rukama. Tito majitelé se zasloužili o jeho postupné rozšiřování, zaměřené především na zlepšování životních podmínek.

Za husitských válek na konci 15. století se Templštejn znovu stal pevností. Kolem roku 1470 byla obrana hradu dále posílena vystupující štítovou zdí, čímž se zvýšila jeho ochrana.

Staletí změn

V 15. století Templštejn několikrát změnil majitele, hrad krátce držel Jan Boček z Kunštátu a další. Nakonec se vrátil pánům z Lipé, kteří o něj přišli kvůli své účasti ve stavovském povstání.

V roce 1623 přešlo rozsáhlé moravskokrumlovské panství včetně Templštejna do rukou knížete Gundakara z Lichtenštejna. V roce 1625 již hrad chátral a v průběhu staletí se proměnil v ruinu, kterou vidíme dnes.

Záchrana Templštejna

Po druhé světové válce se Templštejn stal státním majetkem, který spravovaly Lesy České republiky. Teprve v roce 2011 našel hrad nového majitele, který se zasadil o zachování jeho autentické podoby. Bylo vybudováno kamenné a dřevěné schodiště, přistavěna vyhlídková plošina, vztyčeny informační tabule a vykácena přerostlá vegetace. Díky tomuto úsilí si dnes návštěvníci mohou pozoruhodnou středověkou památku volně prohlédnout.

Prohlídka hradu Templštejn

Co lze očekávat při dnešní návštěvě hradu Templštejn? Na hradě se stále nacházejí příkopy, valy, nedokončená štítová zeď, části obou paláců a brána. Unikátem je studna umístěná přímo u vchodu, která se noří do skály hluboké neuvěřitelných 7,5 metru. V roce 1883 byla sice z bezpečnostních důvodů zasypána, ale v roce 2000 byla díky obětavým nadšencům obnovena do současné hloubky.

Legendy a skryté poklady

Turisty na Templštejn často láká kouzlo templářských legend, zejména pověstí o ukrytém pokladu. Jeden z příběhů hovoří o rytíři, který ukryl své bohatství ve zdech hradu, jiný naznačuje poklad ukrytý na dně hradní studny. Dosud však poklady nikdo neobjevil.

V roce 2016 se hradu Templštejn dostalo uznání za jeho obnovu, když obsadil třetí místo v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Získal také zvláštní ocenění Národního památkového ústavu v kategorii Záchrana památky, což svědčí o odhodlání zachovat poutavý kus moravské historie.

Hrad Templštejn je oknem do bohaté a tajemné historie templářského řádu na Moravě. Starobylé sídlo českých templářů se svými poutavými legendami, historickým významem a úchvatnou scenérií stále přitahuje dobrodruhy a milovníky historie a nabízí skutečně jedinečný zážitek v srdci Moravy.

Zdroje: kudyznudy.cz, turistickamapa.cz, cs.wikipedia.org