Hrad Svojanov, v počátcích známý pod německým názvem "Fürstenberg", se rychle stal klíčovým strategickým bodem na této životně důležité obchodní cestě.

Od králů k pánům

Po smrti krále Přemysla Otakara II. se hrad stal majetkem jeho vdovy Kunhuty, která jej později předala svému druhému manželovi Závišovi z Falkenštejna a jejímu synovi Ješkovi. Osud hradu se však změnil v roce 1290, kdy Falkenštejn nešťastně skončil, a hrad Svojanov tak získala Česká koruna. Král Karel IV. známý vypracováním zákoníku Majestat Carolina zařadil hrad Svojanov mezi jedenáct hradů, které neměly být nikdy vyjmuty z držení Koruny.

Bohužel jeho syn, král Zikmund, toto přání nerespektoval a hrad daroval pánům z Boskovic, kteří zahájili výstavbu impozantního systému pozdně gotického opevnění. Obranný systém se skládal ze sedmi bašt a domu pro zbrojnoše a byl skutečným zázrakem své doby.

Hrad v novém pojetí

V následujících letech hrad Svojanov opět změnil majitele a dostal se do vlastnictví rodu Trčků z Lípy. Ti se pustili do velkolepého projektu proměny hradu a na jeho původních zdech postavili honosný renesanční palác. Fasády paláce nesly znaky této doby a byly zdobeny složitými sgrafity. V roce 1569 však hrad postihla katastrofa v podobě požáru. Přestože byl obnoven, jeho účel se změnil a sloužil jako hospodářské centrum panství.

Staletí proměn a změn majitelů

V průběhu 19. století prošel hrad Svojanov mnoha proměnami a změnami majitelů. V jednu chvíli byly části areálu přeměněny na továrnu na grafit, což odráželo vyvíjející se potřeby doby. V průběhu tohoto století byly provedeny různé zásahy včetně romantické úpravy hradeb kolem roku 1805 a výstavby nové brány. V roce 1842 však došlo znova k tragédii, když hrad zpustošil další požár, což vedlo k důkladné přestavbě, nyní v empírovém stylu.

Současná správa a probíhající obnova

Od roku 1910 je hrad Svojanov v majetku města Polička. V roce 1953 byl zestátněn, aby se v roce 1992 vrátil do vlastnictví města Poličky. Dnes je architektonický skvost podmanivou směsicí gotiky a empíru. Jeho nejvýraznějším prvkem je válcová věž, která zdobí jeho panorama, zatímco některé hradní zdi dosahují až neuvěřitelné šířky osmi metrů. Současná podoba hradu je výsledkem pečlivé rekonstrukce po ničivém požáru v roce 1842.

V 70. a 80. letech 20. století byly provedeny rozsáhlé restaurátorské práce, i když některé zásahy se setkaly s kritikou pro svou necitlivost. Nicméně duch obnovy je stále živý a pokračují snahy o navrácení celého hradního komplexu do podoby z druhé poloviny 19. století.

Odhalování tajemství hradu Svojanov

Těm, kteří jsou zvědaví na život ve zdech hradu Svojanov v průběhu jeho bohaté historie, nabízí unikátní animace poutavý pohled do minulosti. Pozoruhodná vizuální cesta vám umožní vrátit se v čase a stát se přímými svědky vývoje hradu.

Zdroj: Youtube

Hrad Svojanov je se svou bohatou historií a pokračující památkovou péčí živým svědectvím houževnatosti a odhodlání lidí, kteří jej po staletí opatrovali a chránili. Ať už jste nadšenci do historie, nebo jen milovníci architektonické krásy, návštěva velkolepé pevnosti ve vás jistě zanechá nesmazatelnou stopu.

Zdroje: kudyznudy.cz, pardubice.rozhlas.cz, magazin.travelportal.cz