Na svou dobu neobvyklá konstrukce hradu Skála byla rozdělena na dolní a horní hrad, takže se jednalo o tzv. dvojhrad. Přestože je dnes hrad Skála v troskách, má významnou historickou a architektonickou hodnotu.

Historický význam

Výstavba hradu je připisována rodu Švihovských z Rýzmberka, původem ze Skály. Tento rod je známý i pozdějším založením známějších hradů, například Švihova a Rabí. Hrad Skála se těšil prosperitě až do 16. století, kdy se Švihovští přestěhovali do pohodlnějších sídel, což vedlo k opuštění hradu a jeho následnému zániku.

Hrad Skála se vyznačuje několika unikáty. Je jedním z mála dvojhradů, což je ve středověké architektuře rarita, dalším příkladem je hrad Choustník v jižních Čechách. Tato architektonická volba podtrhuje dobové strategické a obranné úvahy.

Architektonická a historická jedinečnost

Historický záznam hradu je pozoruhodný hned několika "prvenstvími". Jedná se o první známý případ v Čechách, kdy je doloženo použití palných zbraní při obléhání, konkrétně se jedná o použití obléhacího děla, bombardy, v roce 1399. Kromě toho během v pořadí třetího obléhání v roce 1413 vydal velitel protivníků Jan Hájek z Hodětína první známý český vojenský řád pod hradem, což představuje významný moment ve vojenských dějinách.

Další zajímavostí hradu je jeho název, který byl vždy český, a to i v době, kdy bylo běžné, že české hrady nesly německé názvy. Zachování českého názvu v historických pramenech, včetně latinských a německých dokumentů, podtrhuje silný smysl pro místní identitu a tradici.

Za hranicí zříceniny

Hrad Skála dnes sice stojí v ruinách, ale jeho pozůstatky nabízejí milovníkům historie pohled na architektonické styly, vojenské strategie a kulturní zvyklosti té doby. A pro ty, kteří se chtějí ponořit hlouběji do jeho minulosti, nabízí animace virtuální rekonstrukci hradu v době středověkého vrcholu, která umožňuje nahlédnout do bývalé slávy objektu a rušného života v jeho zdech.

Zdroj: Youtube

Zřícenina hradu se nachází na pozadí krásné přírody, a je tak ideálním místem pro příjemnou procházku. K půvabu navíc přispívají i nedaleké atrakce, jako je zámek Červené Poříčí a unikátní vodní hrad Švihov, které poskytují plnější zážitek z historických a přírodních krás regionu.

Zdroje: medium.seznam.cz, stredovek.com, region.rozhlas.cz