Ve třináctém století se jen ti nejvlivnější stavitelé odvažovali stavět hrady, které napodobovaly velkolepost královských opevnění. Hrad Říčany byl vedle hradu Vízmburk dokladem architektonické zdatnosti své doby. Tyto hrady nebyly pouhými pevnostmi; byly výrazem bohatství, moci a společenského postavení. Složité kamenické práce zdobící říčanský hrad svědčily o schopnostech majitele a byly pravděpodobně provedeny zručnýma rukama královských řemeslníků.

Zdroj: Youtube

Zajímá vás, jak se žilo na říčanském hradě ve středověku? Podívejte se na neuvěřitelnou animaci:

Zrod šlechtického sídla

Kolem roku 1260 se Ondřej ze Všechrom pustil do ambiciózního projektu: výstavby hradu Říčany. Historické prameny se o honosném sídle poprvé zmiňují v roce 1289. Ondřej, nejvyšší komoří krále Přemysla Otakara II., nejen postavil hrad, ale také položil základy rodu pánů z Říčan. Říčanský hrad byl od počátku koncipován jako pohodlné šlechtické sídlo s velkým klenutým sálem ve zdech paláce. Po Ondřejovi na hradě nadále sídlili jeho potomci včetně nejvyššího zemského sudího Oldřicha z Říčan a jeho syna.

Bouřlivá doba a husitský konflikt

Říčanský hrad byl svědkem bouřlivých časů, nechvalně proslulého husitského konfliktu nevyjímaje. Byl obléhán vojskem Pražanů, ale jeho obránci se vzdali, když se k němu přiblížil hrozivý Jan Žižka se svým táborským vojskem. Diviš z Průhonic, potomek majitelů hradu, nabídl kapitulaci, ale podmínky smlouvy byly brzy porušeny oběma stranami. Nastal chaos, táborští přívrženci rabovali, ženy ukrývaly cennosti pod vrstvami oděvů a členové táborského svazu se vrhli na hrad a rabovali jeho poklady. Brutalita doby se projevila, když Jan Žižka nařídil na hradě upálit devět katolických kněží.

Úpadek hradu a jeho dědictví

Po husitské okupaci ztrácel říčanský hrad postupně na významu. V 80. letech 15. století přešel do rukou Trčků z Lípy a v roce 1516 zůstal opuštěný. Zpráva z roku 1544 dokonce uvádí hrad jako pustý. Kdysi dominantní poloha hradu na ostrohu obklopeném dvěma rybníky nakonec podlehla městské zástavbě. Přesto se v jádru hradu dochovaly fragmenty jeho někdejší slávy, například studna, nároží plochostropého donjonu či dvě zdi paláce.

Zbytky tajemného hradu

Architektura říčanského hradu vypráví příběh o bohatství a moci. Jeho přízemí a první patro mělo plochou střechu, zatímco druhé patro se pyšnilo velkým sálem zdobeným třemi poli křížové klenby, doplněným přívětivým krbem. Místnosti v nižších patrech osvětlovala sdružená okna s lákavými sedátky. Elegantní pavilon v úrovni prvního patra spojoval dvorní stranu paláce se sousedními stavbami.

Dnes je Říčanský hrad svědectvím zašlé éry a zve milovníky historie k prozkoumání jeho tajemných pozůstatků. Bohatá historie hradu, od jeho šlechtických počátků až po bouřlivé husitské období, zanechává trvalý dojem z doby, kdy moc, privilegia a konflikty utvářely osud pozoruhodné pevnosti. Hrad je dnes sice zříceninou, ale jeho odkaz přetrvává jako živá kapitola v kronice českých dějin a připomíná nám vznešenost a složitost dob dávno minulých.

Zdroje: cs.wikipedia.org, kudyznudy.cz, jednoustopouceskem.cz