Podle Kosmovy kroniky nechal hrad v roce 1121 bez patřičného oprávnění drze postavit německý rytíř. Když se o tom dozvěděl kníže Vladislav, nemarnil čas, pevnost oblehl a prohlásil ji za svou. Ačkoli zrod hradu provázejí sporné počátky, první definitivní historická zmínka pochází z roku 1126, kdy se správy pevnosti ujal kníže Soběslav.

Zdroj: Youtube

Kníže Soběslav si uvědomoval strategický význam hradu Přimda a pustil se do jeho opevňování jako důležitého obranného bodu českého státu. Dohlížel na stavbu velkolepé věže, která se stala ústředním bodem architektonického skvostu. Časem měl hrad plnit řadu funkcí, mimo jiné sloužit jako vězení pro české panovníky, jako byl kníže Soběslav II. a budoucí král Přemysl Otakar II.

Cesta časem

Během své dlouhé historie hrad Přimda měnil majitele a zažíval období rozkvětu i úpadku. Za vlády Lucemburků byl hrad zastaven, což vedlo ke správním změnám. V roce 1318 se dostal pod kontrolu mocného Viléma Zajíce z Valdeka, což znamenalo další kapitolu v bohaté minulosti hradu.

Významnou epizodou v historii hradu byla účast Boršů z Oseka, kteří se zabývali loupežnou činností. Král Václav IV. proti nim podnikl trestnou výpravu a v podhradí hradu zajal více než 30 loupežníků. Zatímco loupežníci skončili v Praze, hrad a jeho vůdce zůstali mimo králův dosah.

V roce 1429 hrad čelil velké výzvě, když jej obléhali husité. Jeho mohutná obrana a impozantní střelecké schopnosti obránců však zmařily úsilí útočníků a donutily je ustoupit.

Švamberkové a úpadek

Švamberkové, správci hradu v letech 1454 až 1590, zde prožili období, které bylo poznamenáno spory s Chody z Přimdy. V roce 1580 Švamberkové hrad opustili a ponechali jej napospas zubu času. Zlom nastal v roce 1593, kdy císař Rudolf II. v nouzi o prostředky na válku proti Turkům hrad i panství rozprodal.

Osud a dědictví hradu

Další léta hradu Přimda byla poznamenána řadou změn majitelů, ale pro chátrající pevnost se nenašel žádný kupec. V roce 1675 se majitelem stal Jan Václav Novohradský z Kolovrat, jehož potomci, páni z Kolovrat, vlastní značnou část okolních pozemků dodnes.

V roce 1711 došlo k tragédii, když do obytné věže hradu udeřil blesk a způsobil zřícení její části až do úrovně přízemí. Tím začal postupný úpadek a hrad se změnil v ruinu.

Pohled do minulosti

Pro ty, kteří si chtějí představit hrad v dobách jeho největší slávy, nabízí unikátní 3D animace virtuální prohlídku, která vám umožní vrátit se v čase a prozkoumat majestátnost hradu Přimda, jak se kdysi hrdě tyčil na pozadí Kolowratského lesa.

Zdroj: Youtube

Národní kulturní památka

V roce 1962 byla zřícenina hradu Přimda prohlášena za národní kulturní památku. Dnes je ve vlastnictví města Přimda, které zajišťuje zachování architektonického skvostu pro další generace.

Jedinečné kouzlo hradu ještě umocňuje jeho okolí, neboť je obklopen přírodní rezervací Kolowratský les. Rezervace se vyznačuje pozoruhodnou krásou bukových porostů, které se drží na strmých balvanitých svazích, což ještě zvyšuje půvab historického místa.

Zdroje: cs.wikipedia.org, hrad-primda.cz, kolowrat.cz