Historické záznamy o hradu Pravda jsou kusé, což vede k mnoha spekulacím o jeho původu. Někteří historikové se domnívají, že byl postaven během husitských válek po roce 1420, což je teorie, která je v rozporu s architektonickými důkazy naznačujícími, že byl budován postupně.

Zdroj: Youtube

Hrad, původně určený k obraně, se později dočkal rozšíření pod vedením pánů z Kolovrat, zejména Beneše nazývaného Svině, kteří jej opevnili zemními valy a mohutnou kruhovou hradbou, aby byl schopen čelit dobově se rozvíjejícím válečným taktikám, včetně používání palných zbraní.

Cesta k zapomnění

Příběh hradu nabral chmurné obrátky jeho prodejem Děpoltovi z Lobkovic v roce 1523 a následným zanedbáváním ze strany jeho dědiců. V roce 1593 byl hrad opuštěn a jeho kdysi mohutné stavby začaly podléhat zubu času. V následujících staletích zůstal hrad Pravda navzdory své zchátralosti symbolem kulturního dědictví a přitahoval návštěvníky a badatele, kteří se zajímali o jeho historický význam.

Spojnice mezi epochami

Hrad Pravda představuje monumentální most spojující architektonické slohy gotické éry s následným barokním opevněním. Jeho strategická poloha nabízela jedinečnou obranyschopnost a velkolepý výhled na okolní krajinu. Tvrz s trojúhelníkovým půdorysem byla kdysi rušným centrem obklopeným panským dvorem s poli, chráněným důmyslným vstupním systémem.

Novodobé putování

Díky zázrakům moderní techniky si nyní můžeme hrad Pravda představit v době jeho největšího rozkvětu ve středověku. Vynikající animace oživuje majestátní krásu hradu a jeho impozantní obranu a nabízí pohled do minulé éry architektonického důmyslu a strategického vojenského plánování.

Vydejte po stezce

Zbytky hradu Pravda, včetně několik metrů vysokých zdí, vstupní brány a obvodových zdí, dnes nabízejí pohled do jeho minulosti. Areál obklopený vodním příkopem leží v historicky bohaté oblasti, jejíž okolí umožňuje návštěvníkům prozkoumat naučná stezka "Na Pravdě". Mezi zajímavosti na stezce patří Čertův kámen a pískovcové reliéfy, které zvyšují atraktivitu hradu pro zájemce o historii a přírodu.

Zdroje: venkazdyden.cz, fajnvylety.cz, kudyznudy.cz