Ačkoli z kdysi mocné pevnosti zbyly jen malé zbytky, ozvěny její minulosti nepřestávají fascinovat a uchvacovat ty, kteří se odváží prozkoumat její tajemství.

Pevnost ukovaná uprostřed válečné vřavy

Příběh hradu Panna začíná uprostřed husitských válek, bouřlivého období českých dějin poznamenaného náboženskými a politickými spory. Zikmund z Děčína na Vartenberku, který si uvědomoval potřebu pevnosti proti nedalekému žižkovskému hradu Kalich, se ujal ambiciózního úkolu vybudovat hrad Panna. Strategická pevnost, vzdálená od svého protivníka pouhé dva kilometry, sloužila jako opěrný bod proti husitským vojskům. Podobnou obrannou roli plnil i nedaleký hrad Litýš.

Historici se domnívají, že hrad Panna byl postaven někdy na podzim roku 1421 pod dohledem Zikmunda z Wartenberka, zatímco byl nucen zrušit obléhání hradu Kalich. Ačkoli přesná časová osa zůstává zahalena mlhou dějin, první nezpochybnitelná zmínka o hradu se vynořuje v listině z roku 1422 podepsané Zikmundem Lucemburským, který Zikmundovi z Vartenberka přislíbil vlastnictví.

Husitské obléhání a pád hradu

Neústupní husité v roce 1422 obléhali hrad Panna, jejich úsilí však bylo zpočátku marné. V roce 1423 však Bohuslav ze Švamberka, jeden z husitských hejtmanů, vedl úspěšný útok na hrad a vyrval ho Zikmundovi z Vartenberka. Novým správcem Panny se stal Hašek Čelechovec z Kralovic a hrad zůstal v husitských rukou až do svého zániku v roce 1437.

Po bitvě u Lipan pověřil císař Zikmund Zikmunda z Vartenberka, aby hrad Panna znovu oblehl. V dopise z 15. ledna 1437 žádal posily z posádky Königsteinu během obléhání. Obránci hradu Panna se nakonec vzdali, když jejich velitel, zajatý při pokusu získat pomoc z Hradce Králové, vydal rozkaz ke kapitulaci. Následně hrad potkal tragický osud a byl srovnán se zemí. Císař Zikmund pak nařídil zničit znovu nejen hrad Panna, ale také hrad Kalich, protože je prý považoval za doupata loupežníků.

Rekonstrukce hradní architektury

Hrad Panna, ačkoli byl v době svého největšího rozkvětu rozsáhlý, se skládal především z dřevěných konstrukcí. Jeho opevnění tvořily volně řazené hradby postavené ze sloupů z místního augititu pospojovaných hlínou, které zároveň zajišťovaly dřevěné ohrazení. Vstup do hradu byl ze severu a vedl postupnými branami do různých nádvoří a částí. Ze svahu podél jihovýchodní strany vystupovaly tři hliněné bašty, zatímco na severovýchodě stála třetí brána střežená malou hliněnou baštou. Tyto brány a nádvoří tvořily vrstevnatý obranný systém, díky němuž bylo pro útočníky obtížné proniknout do nitra hradu.

Jádro hradu Panna se majestátně tyčilo na vrcholu skalního útesu a vedla k němu pouze strmá cesta, která pravděpodobně navazovala na středověký přístup. Stopy po otlučení ve skále a úlomky kachlů nalezené na místě naznačují, že některé z budov byly vybaveny kamny na vytápění, což svědčí o funkční konstrukci hradu.

Prohlídka hradu Panna dnes

Chcete-li se ponořit ještě hlouběji do historie a architektonických zázraků hradu Panna, můžete si prohlédnout fascinující animaci, která nabízí virtuální prohlídku toho, jak hrad mohl vypadat v dobách své největší slávy.

Zdroj: Youtube

Hrad Panna je dnes tichým svědkem bouřlivého období českých dějin. Přestože z někdejší slávy hradu zbylo jen několik pozůstatků, zůstává místo pro milovníky historie i dobrodruhy nepřehlédnutelným cílem. Zřícenina nabízí pohled do minulosti a vzbuzuje zvědavost ohledně života těch, kteří kdysi obývali její zdi.

Zdroje: cs.wikipedia.org, kudyznudy.cz, hrady-ceskeho-stredohori.cz