Pozoruhodný nález předchází velké pyramidy v Egyptě a Stonehenge v Anglii o více než 10 000 let a pochází z doby před neuvěřitelnými 16 000 lety, z poslední doby ledové.

Význam pyramidy Gunung Padang přesahuje její stáří; zpochybňuje totiž tradiční představy o technických schopnostech dávných společností lovců a sběračů. Stavba ukazuje, že starověcí lidé nejenže prosperovali v místních podmínkách, ale také prokázali pozoruhodnou architektonickou zdatnost. Na rozdíl od velkolepých pyramid v Egyptě nebo kamenných kruhů ve Stonehenge byla první a nejhlubší vrstva Gunung Padangu vytesána z přírodního bohatství vychladlých lávových proudů, což svědčí o jejich schopnosti pracovat s prostředím.

Zdroj: Youtube

Je důležité poznamenat, že debata o pravosti Gunung Padangu jako pyramidy vytvořené člověkem přetrvává již více než sto let. Někteří se domnívali, že by mohlo jít o přírodní geologický útvar, nikoliv o lidský výtvor. Nedávný výzkum vedený geologem Danny Hilmanem Natawidjajem a týmem archeologů, geofyziků a geologů však poskytl přesvědčivé důkazy, které tyto pochybnosti vyvracejí.

Pomocí pokročilých technik, jako je radar pronikající do země, jádrové vrtání a hloubení příkopů, se vědci ponořili hluboko pod povrch Gunung Padangu a dosáhli hloubky až 98 stop (30 metrů). Jejich zjištění byla jasná – Gunung Padang není přírodní kopec, ale pečlivě vytesaná pyramidová stavba.

Pyramida stavěná po tisíciletí

V jádru Gunung Padangu vědci objevili masivní struktury z andezitových lávových kamenů. Předpokládá se, že nejvnitřnější komora, známá jako jednotka 4, původně vznikla jako přírodní lávový kopec. Během poslední doby ledové, před 16 000 až 27 000 lety, však byla vytvarována a architektonicky obestavěna.

Radiokarbonové datování, spolehlivá technika pro měření stáří organického materiálu, překvapivá data potvrdilo. Vzorky k datování byly pečlivě vybrány, aby byla zajištěna jejich přesnost a vyloučena kontaminace moderní vegetací. Výsledky ukázaly, že Gunung Padang byl budován po celá tisíciletí, což dokládá složité a důmyslné fáze výstavby.

Po jednotce 4 nastalo dlouhé období opuštění prvními staviteli. Mezi lety 7900 a 6100 př. n. l. však byla jednotka 3 záměrně zasypána značným množstvím zeminy. Následující fáze, včetně jednotky 2 a jednotky 1, se datují mezi lety 6000 př. n. l. a 1100 př. n. l., což ukazuje, že lokalita byla upravována a obývána po tisíce let.

Okno do starověkých civilizací

Objev Gunung Padang zpochybňuje vše, co o starověkých společnostech dosud víme. Stavitelé této pyramidy prokázali mimořádné zednické schopnosti, což je v rozporu s představou o tradičních kulturách lovců a sběračů. Nepřetržité osídlení lokality po tisíciletí naznačuje, že měla značný význam a přitahovala starověké lidi, aby ji opakovaně obsadili a upravili.

Vzhledem k tomu, že indonéské ministerstvo školství a kultury v roce 1998 uznalo Gunung Padang za místní památkovou zajímavost, začíná si svět uvědomovat neuvěřitelný historický význam zdejšího starověkého zázraku.

Zdroje: phys.org, straitstimes.com, unilad.com