Příznivci funerální turistiky nevnímají hřbitovy jen jako smutná místa, kde lidé oplakávají své blízké. Jsou i místem posledního odpočinku mnoha významných českých osobností, ale také místy bohatými na historické příběhy a jedinečnou atmosféru. Pro vnímavější návštěvníky mohou hřbitovy představovat hluboký pocit místa či genia loci, který se často vyznačuje jedinečnou kombinací klidu, historie a přírodních krás.

Přitažlivost pohřební turistiky

Návštěvníky přitahují hřbitovy z různých důvodů. Někteří vyhledávají strašidelnou, mrazivou atmosféru, kterou tato místa mají, zatímco jiní oceňují umělecký a historický význam hrobů a pomníků. Hřbitovy slouží jako muzea pod širým nebem, kde je k vidění nejkrásnější pohřební architektura a sochařství, zahalené do příběhů zesnulých.

Na hřbitovech lze potkat maminky s kočárky, páry, fotografy a studenty, kteří nacházejí na hřbitovech jedinečný klid, který se liší od ostatních kulturních památek. Tento klid může být citelný zejména na menších vesnických hřbitovech, které často poskytují malebné výhledy a tiché spojení s minulostí. Místa posledního odpočinku umožňují osobní kontakt s historií a setkání s osudy slavných i zapomenutých lidí.

Suvenýry z cest

Také známý český herec Igor Bareš má zálibu ve funerální turistice a z míst, která navštíví, si rád odnáší různé suvenýry. Mezi jeho sbírku patří například větvička ze stromu, na kterém byl kdysi oběšenec, nebo hřebík ze stáje stavení Pohádka, kterou svými vraždami proslavil Ivan Roubal. Ve sbírce najdete také dětskou stehenní kost, kterou našel na opuštěném hřbitově v Mnichově Hradišti.

Centrum funerální turistiky

Zdroj: Youtube

Hlavní město Praha je ústředním centrem funerální turistiky díky četným a historicky významným hřbitovům. Mezi nejnavštěvovanější patří např:

Olšanské hřbitovy: Olšany jsou největším hřbitovem v České republice a místem posledního odpočinku mnoha významných českých historických osobností. Jeho rozlehlý areál je plný zdobených náhrobků a mauzoleí, v nichž se odrážejí staletí architektonických slohů.

Malostranský hřbitov: Tento hřbitov je známý hrobem "svaté dívky" a přitahuje návštěvníky, kteří u jejího hrobu nechávají vzkazy nebo vyslovují přání v naději, že budou splněna.

Vyšehradský hřbitov: Vyšehradský hřbitov, který se nachází v blízkosti kostela svatého Petra a Pavla, je známý svými uměleckými hrobkami, včetně impozantní hrobky Slavín, v níž jsou uloženy ostatky mnoha kulturních a politických osobností národa.

Hřbitov bláznů: V blízkosti psychiatrické léčebny Bohnice přitahuje tento hřbitov svou strašidelnou historií ty, které fascinují temné stránky pražské minulosti, včetně příběhů pacientů a vyděděnců, kteří zde byli pohřbeni.

Velhartický hřbitov: Místo plné tajemství

Na Klatovsku láká turisty malý hřbitov ve Velharticích svými mrazivými legendami a paranormálními příběhy. Je pozoruhodný tajemnými skvrnami na štítu kostela připomínajícími obličej, jež údajně patří umučené místní ženě. Hřbitov v sobě zahrnuje směs historie a folklóru typickou pro cíle pohřební turistiky.

Funerální stezka Brnem: Evropský unikát

Brno, druhé největší město České republiky, nabízí unikátní „Funerální stezku“ která nemá v Evropě obdoby. Jedná se o komentovanou trasu po klíčových historických pohřebištích města:

Kostnice pod kostelem sv. Jakuba: Toto místo je po pařížských katakombách druhou největší kostnicí v Evropě. Návštěvníci si mohou prohlédnout podzemní komory plné historických kostí a artefaktů, které poskytují strohý, ale fascinující pohled do minulosti.

Kapucínská krypta: Turisté se zde mohou setkat s mumifikovanými ostatky kapucínských mnichů, které jsou zachovány v jejich původních pohřebních rouchách. Místo nabízí přímé spojení s náboženskými a kulturními praktikami kapucínského řádu.

Hrob pátera Středy: Mumifikované ostatky pátera Středy, významného obránce Brna za třicetileté války, spočívají v prosklené rakvi v kryptě jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Doporučení pro funerální turistiku

Funerální turistika vyžaduje citlivý a respektující přístup. Zde je několik zásad:

Navštěvujte s rozmyslem: Chápejte historický a kulturní význam míst, která navštěvujete.

Vydejte se na prohlídku s průvodcem: Pokud se rozhodnete pro prohlídku s průvodcem, může to zlepšit váš zážitek a poskytnout vám informace a souvislosti, které byste sami mohli přehlédnout.

Respektujte prostor: Pamatujte, že tato místa jsou místy odpočinku zesnulých. Chovejte se uctivě, dodržujte všechny vyvěšené pokyny a nerušte ostatní návštěvníky.

Nepřekračujte hranice: Nevstupujte do zakázaných oblastí a nepodílejte se na chování, které by mohlo být považováno za nevhodné pro posvátné místo.

Zdroje: prozeny.cz, idnes.cz, kudyznudy.cz