Eibenthal se nachází v okresu Mehedinti a leží v prostředí obklopeném členitou krajinou pohoří Banatului. V obci žijí převážně Češi, což je demografická charakteristika, která významně ovlivnila její kulturní a sociální krajinu. Tato etnická soudržnost podpořila vznik semknuté komunity se silným vzájemným respektem a důvěrou mezi jejími obyvateli.

Společenství bez krádeží

Zdroj: Youtube

Je pozoruhodné, že Eibenthal nemá policejní stanici a ani nepociťuje její potřebu. Kriminalita v obci je mnohem nižší než celostátní průměr, krádeže se zde prakticky nevyskytují. Absence kriminality je patrná z každodenních zvyklostech a chování obyvatel vesnice.

Je například známo, že obyvatelé nechávají na svých plotech nebo sloupech veřejného osvětlení peníze v taškách pro donášku pečiva, která ve vesnici probíhá každý druhý den. Systém funguje od roku 1996 poté, co byl po revoluci v roce 1989 uzavřen místní obchod. Obyvatelé vesnice nechávají na místě přesnou částku peněz a doručovatel nechává chléb i drobné bez jakéhokoli dohledu. Za celá desetiletí nebyla zaznamenána žádná krádež, což svědčí o mimořádné míře občanské důvěry a poctivosti.

Sociální praktiky a důvěra komunity

Důvěra přesahuje rámec peněžních transakcí. Obyvatelé si navzájem respektují majetek do té míry, že bez dovolení nevstupují na svůj pozemek, což svědčí o vysoké míře úcty k osobnímu prostoru a majetku. Místní kněz poznamenal, že ačkoli je jeho garáž stále otevřená, nikdy mu nikdo nic neukradl. S tímto názorem souhlasí i ostatní obyvatelé, kteří zdůraznili, že výchova a úzké vztahy v komunitě odrazují od jakékoli formy krádeže.

Světová rarita

Eibenthal se díky nulovému počtu krádeží zařadil po bok dalších unikátních komunit na celém světě, jako je například Shani Shingnapur v Indii, která je proslulá svými domy bez dveří. Takové vesnice zpochybňují konvenční představy o bezpečnosti a vymáhání práva a naznačují, že důvěra a etická výchova v komunitě mohou významně ovlivnit míru kriminality.

Eibenthal vyniká nejen jako krásná vesnice, ale také jako ukázka toho, čeho lze dosáhnout, když komunita žije podle zásad vzájemného respektu a důvěry. Její model zpochybňuje konvenční přístupy k prevenci kriminality a budování komunit a nabízí cenné poznatky o síle kulturních a sociálních norem při utváření bezpečné a soudržné společnosti.

Zdroje: euronews.com, positivenewsromania.com, romaniajournal.ro