Městečko Legrad ležící u řeky Drávy nabízí domy za symbolickou cenu přibližně 3 koruny. Snaží se tak vyřešit problém s úbytkem obyvatel. Tento krok je inspirován dobře známým italským prodejem domů za 1 euro.

Zdroj: Youtube

Z rušného města k zapomnění

Legrad, který za doby Rakouska-Uherska býval rušným městem, se po rozpadu monarchie a zavedení hranic ocitl na okraji ekonomického zájmu. Dnes se snaží bojovat proti poklesu počtu obyvatel prostřednictvím nabídky, jež má přilákat mladé rodiny a obci vdechnout nový život.

Jaká je nabídka? Domy za přibližně 3 koruny, které jsou doprovázeny podmínkami zajišťujícími dlouhodobý závazek a revitalizaci.

Podmínky pro účast v atraktivní nabídce jsou jednoduché, ale specifické – žadatelé musejí být mladší 45 let, ve stálém vztahu, s čistým trestním rejstříkem a nesmějí vlastnit nemovitost jinde. Přednost mají ti, kteří mají děti nebo pracují v oborech, jež se v regionu potýkají s nedostatkem pracovních sil, což podtrhuje touhu města po prosperující a aktivní komunitě.

Příklad úspěšné obnovy

Není to poprvé, kdy město přistoupilo k podobnému řešení. Už v roce 2021 Legrad uvedl na trh 19 nemovitostí za stejnou symbolickou cenu. Přes jejich havarijní stav – mnohým chyběly dveře, okna a byly zasaženy plísní – bylo prodáno 17 z nich, což dokládá značný zájem. Město dokonce nabídlo finanční podporu na rekonstrukci těchto polorozpadlých domů, ale za podmínku, že se noví obyvatelé zavážou zůstat zde minimálně 15 let.

Navzdory překážkám projekt ukázal známky úspěchu, což motivovalo místní úřad k opakování experimentu. Zdá se, že strategie levného bydlení je účinná. Počet obyvatel města začal růst, a starosta oznámil, že od vyhlášení nové nabídky odkupu domů za symbolickou cenu bylo prodáno již pět domů.

Příležitost pro změnu životního stylu

Je pravda, že pro ty, kteří touží po změně prostředí a životního tempa, nabízí Legrad dostupné bydlení a šanci stát se součástí oživující se komunity v prostředí přírodních krás a s historickým významem. Nicméně nesmíme zapomínat, že i když tato nabídka zní lákavě, skrývají se za ní různé problémy.

Výzvy a realita starých nemovitostí

Je důležité si uvědomit, že jde o staré nemovitosti, které jsou opuštěné již delší dobu. Některé z nich mohou postrádat základní vybavení, což znamená, že pro obyvatelnost domu bude potřeba vynaložit nemalé množství času, peněz a úsilí.

Takže předtím, než se rozhodnete balit kufry, ujistěte se, že máte dostatek nadšení a odhodlání, které bude nutné pro přeměnu objektů v domovy. Na druhou stranu, pokud v sobě toto odhodlání máte, nabízí projekt jedinečnou šanci začít nový život a pokusit se vybudovat svůj vlastní ráj na zemi.

Zdroje: euro.cz, imyanmarhouse.com, en-vols.com