Bývalá skalní pevnost Drábské světničky je momentálně uzavřena pro veřejnost kvůli kritickému stavu pískovcových skal, na které negativně působil velký počet turistů. Očekává se, že památka bude znovu otevřena v roce 2025 nebo 2026. Lidé však mohou prozkoumat okolní krajinu s přírodními skalními vyhlídkami.

Pevnost vytesaná z přírody

Drábské světničky, posazené na okraji čedičové plošiny nedaleko vrchu Mužský poblíž Mnichova Hradiště, mají svůj původ ve 13. století. Toto období bylo poznamenáno významnými kolonizačními aktivitami cisterciáckých mnichů, přičemž hrad sloužil jako důležitá rozhledna střežící klášterní pozemky a dohlížející na důležitou Pojizerskou stezku.

Strategické umístění pevnosti, která se tyčí 86 až 141 metrů nad údolím, je příkladem středověké inženýrské prozíravosti a efektivního využití přírodní krajiny k obranným účelům.

Písky času

Vzhledem k nevyhnutelnému opotřebení, které zavinilo staleté působení povětrnostních vlivů a zvýšená turistická aktivita, podnikly Lesy České republiky opatření k zajištění ochrany lokality.

Plány na vybudování systému lávek mají za cíl ochránit křehké pískovcové skály a zajistit, aby budoucí generace mohly zdejší historický poklad prozkoumávat bez dalšího poškozování. Zatímco vnitřní svatyně zůstává uzavřena, okolí Drábských světniček stále vítá návštěvníky a nabízí panoramatické výhledy, které se rozprostírají po celém Českém ráji.

Architektonický zázrak

Konstrukce hradu byla ve své době zázrakem, neboť zahrnovala dřevěné konstrukce na vrcholu pískovcových kvádrů, které byly složitě propojeny mosty a průchody. Archeologické nálezy odhalily řadu detailů o jeho stavbě i doklady o kdysi mohutné roubené věži, která střežila vstup.

Snad nejdojemnější připomínkou duchovního významu je kaple s vyřezávaným oltářem, která prozrazuje, že význam místa přesahuje jeho vojenskou roli.

Odkaz vytesaný do kamene

Kromě architektonického významu slouží Drábské světničky jako kulturní památka, neboť se zde nacházejí historické petroglyfy z 16. a 17. století. Tyto nápisy vyprávějí příběhy o setkáních členů Jednoty bratrské a naznačují přítomnost utrakvistických kněží a nabízejí fascinující pohled na náboženskou a společenskou dynamiku doby.

Portál do minulosti

Pro ty, kteří touží být svědky vznešenosti Drábských světniček v době jejich největší slávy, nabízí moderní technologie most napříč časem. Animace obnovuje středověkou majestátnost hradu a nabízí virtuální prohlídku jeho rozlehlého komplexu a úchvatného okolí. Digitální vzkříšení nejen oslavuje architektonickou krásu tvrze, ale také zdůrazňuje význam zachování našeho společného dědictví.

Zdroj: Youtube

Nadčasový poklad

Drábské světničky jsou klenotem Českého ráje. Snahy o jejich záchranu jsou důležité nejen pro budoucí průzkum, ale hlavně pro zachování dědictví pro další generace, aby se každý návštěvník mohl pomyslně vrátit v čase a obdivovat divy středověku.

Zdroje: cs.wikipedia.org, treking.cz, sokujiciplaneta.cz