Cesta ke vzniku rezervce začala v roce 2015 ve Středočeském kraji, konkrétně na území bývalého vojenského prostoru v Milovicích, kde byli poprvé vysazeni divocí koně. Šlo o zásadní změnu v českých ochranářských strategiích, které se zaměřily na využívání velkých kopytníků k obhospodařování a údržbě krajiny. Dnes jsou Milovice domovem divokých koní, zubrů a praturů.

Zdroj: Youtube

Tato praxe byla v jiných evropských zemích využívána již desítky let, ale své domácí kořeny našla až s nevládní organizací Česká krajina. V roce 2018 se podařilo zavést pastvu velkých kopytníků také v Národním parku Podyjí. Díky iniciativě se zarostlé pastviny proměnily v živé ekosystémy s rozmanitou flórou a faunou.

Rozšíření a vliv rezervací

Během následujících devíti let se projekt výrazně rozšířil. Do ledna 2024 bylo po celé České republice zřízeno patnáct rezervací velkých kopytníků. Každá rezervace slouží konkrétnímu ekologickému a ochranářskému účelu, od regulace invazní vegetace až po obnovu a zachování přirozených stanovišť pro různé druhy rostlin a živočichů. Kromě Milovic a Národního parku Podyjí můžete rezervace najít po celé republice, například zde:

Rezervace Traviny – oplocená pastvina sousedící s Milovicemi je domovem zubrů a divokých koní. Ti zde byli vysazeni pro zvýšení ekologické rozmanitosti území.

Ptačí park Josefovské louky – rezervace v Jaroměři má zásadní význam pro ochranu ptáků. Divocí koně zde pomáhají řídit zarůstání hustou vegetací, čímž poskytují hnízdiště lučním ptákům a zabraňují nekontrolovanému zarůstání, které by jinak mohlo bránit jejich životu.

Janovský mokřad – v rezervaci, založené v roce 2021 nedaleko Nýřan, se nacházejí divocí koně a pratuři, kteří zde pečují o cenný biotop.

Vyhlídky do budoucna

Využití velkých kopytníků pro obhospodařování krajiny je nejen účinné, ale také udržitelné. Nabízí nízkonákladovou alternativu k tradičním metodám péče o krajinu. Vzhledem k tomu, že se postupy nadále osvědčují, očekává se, že počet rezervací a rozsah pastvin kopytníků v budoucnu ještě poroste.

Zdroje: kudyznudy.cz, irozhlas.cz, plus.rozhlas.cz