Skrýš stříbrných denárů, objevená v roce 2015 a pocházející z počátků české státnosti, byla o pět let později, v roce 2020, oficiálně uznána za kulturní památku.

Pohled do 10. století

Poklad složený především ze stříbrných denárů poskytuje neocenitelné okno do ekonomické, sociální a kulturní krajiny společnosti konce 10. století. Jeho objev nejen podtrhuje historický a evropský význam regionu, ale také vyzdvihuje řemeslnou a uměleckou zdatnost této doby.

Sbírka je svědectvím o ekonomickém potenciálu elity v raně středověkém období českých dějin a ukazuje vyspělé mincovní techniky Prahy a Vyšehradu za vlády knížete Boleslava II.

Archeologický zázrak

Význam chýšťského pokladu přesahuje jeho samotný objem. Zahrnuje běžné i mimořádně vzácné ražby včetně mincí, z nichž jsou na celém světě známy pouze ojedinělé exempláře.

Sbírka navíc odhaluje dosud neznámé varianty denárů, což je příslibem, že budoucí vědecký výzkum odhalí ještě hlubší poznatky o hospodářské a kulturní výměně v této době, zejména o jejích vazbách na Římskou říši.

Záhady a poznatky

Původ a účel pohřbení pokladu, který se nachází v blízkosti důležité obchodní cesty 10. století, zůstává záhadný. Vzhledem ke značné hodnotě stříbrných denárů, které by mohly uživit člověka na dva měsíce nebo dokonce financovat armádu, zajímají okolnosti jeho ukrytí historiky i archeology. Nález mincí u Chýště významně obohatil naše poznání socioekonomické dynamiky a hrozicí krize, která předcházela historické dráze českého státu.

Odměna za poctivost

Za poctivost nálezce při ohlášení významného historického nálezu obdržel od Pardubického kraje významnou odměnu ve výši 2 miliony Kč, která odráží odhadní cenu pokladu ve výši 23,5 milionu Kč. Poctivý čin nejen zajistil zachování důležitého kusu historie, ale také zdůraznil význam spolupráce mezi občany a úřady při ochraně kulturního dědictví.

Chýšťský poklad je pozoruhodným nálezem, který přesahuje pouhou peněžní hodnotu a nabízí vzácný pohled na život, hospodářství a umělecké umění minulé doby. Je příkladem nečekaných způsobů, jimiž může minulost osvětlit současnost, a podtrhuje důležitost ochrany historických památek a nečekaných objevů, které na nás čekají často přímo pod našima nohama.

Zdroje: ct24.ceskatelevize.cz, pardubicky.denik.cz, stribrnak.cz