Pevnost vybudovaná v letech 1935 až 1938 je významnou součástí obranné strategie země proti případným invazím a odráží napětí své doby.

Pevnost s bohatou historií

Zdroj: Youtube

Strategická poloha pevnosti, která se nachází na kopci jménem Bouda s nadmořskou výškou 845 metrů, byla zvolena za účelem dohledu a ochrany okolních oblastí. Mezi pěti československými pevnostmi dokončenými v tomto období vyniká Bouda jako jediná, která se dochovala v celé své původní podobě a nabízí svým návštěvníkům autentický zážitek.

Architektura pevnosti je dokladem inženýrských schopností tehdejší doby a zahrnuje stavby postavené podle nejvyšších standardů odolnosti. Její železobetonové stěny a stropy o tloušťce 3,5 metru byly navrženy tak, aby odolaly všem známým zbraním té doby. Takové opevnění podtrhuje závažnost hrozby, kterou Československo pociťovalo v letech předcházejících druhé světové válce.

Objekt K-S22 Horymír

Jedním z nejvýznamnějších prvků pevnosti je obranný objekt K-S22 Horymír, který měl sloužit jako domov pro klíčovou zbraň tvrze – rotační věž s výsuvným mechanismem vybavenou dvojicí houfnic. Dvojice houfnic byla navržena k instalaci uvnitř robustního pancéřovaného bojového stanoviště o hmotnosti 420 tun, schopného otáčet se kolem své osy a zasouvat se do silného ochranného pláště v případě nebezpečí, což ji činilo prakticky nedobytnou z jakéhokoli směru.

Srub byl navržen tak, aby poskytl úkryt a pracovní prostor pro 50 členů osádky, která by operovala ve směnném režimu. Ve spolupráci s dalšími tvrzemi, Hůrka a Adam, byla možnost pokrýt údolí intenzivní dělostřeleckou palbou až 150 granátů za minutu. Specifickým úkolem věže bylo v případě potřeby přerušit spojení s polským Medzylesím, kde by se mohla shromažďovat nepřátelská vojska. K instalaci věže však nakonec nikdy nedošlo.

Dnes je možné si prohlédnout otočnou dělovou věž díky práci kovoobráběče Ondřeje Schejbala, který vytvořil unikátní model v měřítku 1 : 10. Plně funkční model je navržen tak, aby odhalil všechny pohyblivé části věže a umožnil návštěvníkům nahlédnout do její konstrukce.

Muzeum opevnění

Tvrz Bouda dnes funguje jako největší muzeum československého opevnění, v němž se nachází rozsáhlá sbírka vojenských artefaktů včetně střelného prachu, munice a fragmentů pancéřových prvků. Prohlídka tvrze návštěvníky nejen poučí o vojenských strategiích a technologiích 30. let 20. století, ale také uctí památku obránců prostřednictvím pamětního místa.

Kromě venkovních exponátů nabízí přibližně 1,5 km dlouhá podzemní síť pevnosti vhled do logistického zázemí opevnění, včetně zachovalé úzkokolejné železnice.

Pocta technice a obětavosti

Tvrz Bouda slouží jako živé muzeum, které zachycuje kritický okamžik československých dějin. Její zachování umožňuje současným i budoucím generacím pochopit složitost vojenského plánování a realitu národa připravujícího se na konflikt. Rozsáhlá expozice pevnosti obohacuje návštěvníky a činí z pevnosti významné vzdělávací místo pro zájemce o vojenskou historii a techniku.

Celkově lze říci, že tvrz Bouda není jen reliktem minulosti, ale svědectvím o strategickém úsilí Československa o obranu své suverenity. Její unikátní dochování nabízí cenný pohled na dobovou vojenskou architekturu a inženýrské úspěchy, což z ní činí fascinující cíl pro historiky, vojenské nadšence i běžné návštěvníky.

Zdroje: kudyznudy.cz, tripadvisor.de, tvrzbouda.cz