Výskyt jedovaté ryby v evropských vodách, zejména ve Středozemním moři, vyvolává značné obavy o místní ekosystémy a bezpečnost lidí.

Příznivé oteplující se vody

Zdroj: Youtube

Čtverzubci stříbropásí jsou považováni za nejnebezpečnější ryby na světě. Slovinský rybář Anton Vidović před nedávnem ulovil v chorvatských vodách hned čtyři jedince. Původně tropický druh, který pochází z Indického oceánu, se přes Rudé moře a Suezský průplav dostal do Středozemního moře. Oteplující se vody Středozemního moře poskytly tomuto druhu příznivé prostředí, které mu umožnilo prosperovat a dále se šířit.

Silnější než kyanid

Hlavním rizikem, které čtverzubec představuje, je jeho silný toxin tetrodotoxin. Neurotoxin se nachází v játrech, břišní dutině a pohlavních žlázách. Ryba také vylučuje hlen obsahující tento jed. Po požití může tetrodotoxin zablokovat nervový systém, což vede k příznakům, které se objeví do 15 až 25 minut.

Toxin je podstatně silnější než kyanid a jediná dospělá ryba obsahuje tolik jedu, který by zabil až 30 lidí. V současné době neexistuje protilátka proti otravě tetrodotoxinem, proto je informovanost a prevence velmi důležitá.

Nebezpečná neznalost

Významné nebezpečí čtverzubce spočívá ve skutečnosti, že ho místní rybáři ani turisté neznají. Proto místní úřady nabádají k opatrnosti při rybolovu. K neutralizaci toxinu jsou nezbytné také správné metody tepelné úpravy, což je však vzhledem k neznalosti ryby obtížné. Odborníci zdůrazňují, že by se ryby neměli lidé ani dotýkat kvůli riziku vstřebání toxinu při kontaktu s jejím slizem.

Mezi hlavní identifikační znaky čtverzubce patří čtvercový čenich, výrazné řezáky a stříbrné pruhy na spodní části těla.

Narušení ekologické rovnováhy

Ve Středozemním moři nemá čtverzubec stříbropásý žádné přirozené predátory, což by mohlo mít také vážný dopad na místní biologickou rozmanitost. Nekontrolované šíření tohoto druhu by mohlo narušit ekologickou rovnováhu a ovlivnit další mořské živočichy v regionu. Výzkumníci z univerzity v Pule, kteří potvrdili výskyt invazního druhu, proto sledují jeho účinky na místní ekosystém.

Zdroje: denik.cz, novinky.cz, cnn.iprima.cz