Pochopení správných bezpečnostních opatření a kroků, které je třeba během bouřky učinit, je zásadní, ať už se nacházíte na horách, v autě, při kempování ve stanu nebo prostě doma.

Zdroj: Youtube

Pochopení bouře

sekund mezi Než se vydáte na jakékoli dobrodružství v přírodě, je nutné se podívat na předpověď počasí. Tento jednoduchý krok může znamenat rozdíl mezi nezapomenutelným výletem a nebezpečným utrpením. Bouřky jsou zvláště nebezpečné v okruhu 3 km, tedy pokud je časová prodleva mezi mezi hřměním a bleskem asi 9 sekund.

Stará metoda výpočtu vzdálenosti bouřky počítáním vteřin mezi bleskem a hřměním nabízí základní, ale důležitý nástroj pro odhad nebezpečí. Pamatujte, že každé tři spočítané sekundy se rovnají přibližně jednomu kilometru vzdálenosti od bouřky.

Nebezpečné chování během bouřky

Pohybovat se venku v bouřce může být pro někoho možná vzrušující, ale následky mohou být hrozivé. Činnosti, jako je chůze, běh nebo jízda na kole, z vás mohou nechtěně udělat cíl blesků. Stejně tak hledání úkrytu pod osamělými stromy nebo v blízkosti vodních ploch může zvýšit riziko zásahu bleskem.

Zdržte se nošení nebo používání deštníků a elektronických cigaret. Otevřený terén, vyvýšený terén a malé jeskyně poskytují jen malou ochranu a měli byste se jim vyhnout.

Hledání přístřeší: Chytré kroky

Když nad vámi zuří obloha, znalost místa, kde se můžete ukrýt, může mít zásadní význam. Budovy vybavené hromosvodem, husté lesy nebo dokonce auta mohou poskytnout potřebné útočiště před hněvem bouře. Pozice "dřepu" - obejmutí kolen a sklonění hlavy – může minimalizovat kontakt se zemí a snížit riziko zásahu, pokud se ocitnete na otevřeném prostranství.

Výzva ve vysokých nadmořských výškách

Za bouřky v horském terénu je klíčové okamžitě snížit vaši výšku a vyhýbat se oblastem s vysokou expozicí, jako jsou hřebeny, vrcholy nebo výrazně vystupující cesty, včetně těch, které jsou osazeny kovovými prvky nebo žebříky. Preferujte pohyb v nižších a méně exponovaných oblastech, jako jsou údolí, kotliny, nebo příkopy, avšak buďte ostražití vůči možnosti záplav při silném dešti.

Vyhněte se opírání o skály, setrvávání pod malými převisy nebo u jeskynních vchodů, jelikož tím riskujete, že se stanete vodičem blesku. Při pohybu ve skupině se rozprostřete, aby mezi každými dvěma osobami byla vzdálenost alespoň 10 metrů, abyste minimalizovali riziko postižení bleskem.

Bezpečný úkryt v autě

V situaci, kdy vás překvapí bouřka během řízení, mějte na paměti, že pokud má vozidlo uzavřené dveře a okna, poslouží jako efektivní útočiště před blesky. Nicméně je důležité zůstat ostražití vůči riziku pádu stromů a jiných objektů. Nejlepším postupem je najít bezpečné místo, kde můžete auto bezpečně zaparkovat, vypnout motor a počkat, až nebezpečí bouřky pomine. Tímto způsobem minimalizujete rizika spojená s nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Blízkost vody = zvýšené riziko

Voda, která je výborným vodičem elektřiny, zvyšuje nebezpečí při bouřkách. Rozsáhlé otevřené prostory jezer nebo moře nejenže nenabízejí žádné krytí, ale také přitahují blesky. Okamžitým opatřením je vzdálit se od vody – plavci by měli opustit vodu při prvních známkách začínající bouřky a vodáci by měli vyhledat nejbližší břeh. Pro ty, kteří se nacházejí na větších plavidlech, může minimalizace kontaktu s palubou a kovovými předměty snížit riziko, že si blesk bude hledat cestu skrz loď.

Stany jsou křehké přístřešky

V případě, že vás bouřka zastihne ve stanu, je nejbezpečnější se uchýlit do pevné budovy, například do zařízení kempu, nebo, pokud to není možné, do vozidla. Jestliže se ale ocitnete v situaci, kdy nemáte jinou možnost úkrytu a musíte zůstat ve stanu, dbejte na to, abyste se neopírali o jeho stěny ani nedotýkali jeho tyčí. Nejbezpečnější pozice je uprostřed stanu, kde se snižuje riziko přímého kontaktu s elektrickým výbojem blesku.

Domácí pevnost

Riziko úderu blesku v interiéru je sice nižší, ale přesto je nutné přijmout preventivní opatření. Vyhněte se používání zařízení připojených k elektrické síti nebo pevným telefonům a nepřibližujte se ke kovovým částem připojeným k vnější síti. Nepřibližujte se k vodním zdrojům a vyhledejte úkryt uvnitř, mimo dveře a okna.

První pomoc po úderu bleskem

V případě, že objevíte osobu postiženou úderem blesku, ihned zavolejte zdravotnickou pomoc a přizpůsobte první pomoc specifikům jejího stavu. Úder bleskem může ve zhruba jedné třetině případů vést k srdečnímu selhání, zástavě dýchání nebo vyvolat šok. Základem první pomoci je proto provádění resuscitace a přijetí opatření proti šoku. Navíc je běžné, že oběť utrpí popáleniny a v extrémních případech může dojít i k vznícení jejího oblečení, což vyžaduje rychlou reakci a případné uhašení.

Přírodní síly je třeba respektovat

Bouřky nám připomínají neuvěřitelnou sílu přírody, která přináší úctu i nebezpečí. Pokud pochopíme rizika a budeme vědět, jak chránit sebe a své blízké, můžeme ocenit podívanou na bouřku, aniž bychom se stali obětí jejího běsnění.

Zdroje:
https://www.protezionecivile.gov.it/en/approfondimento/in-case-of-lightning-and-thunderstorms/
https://www.meteopress.cz/bourky/co-delat-kdyz-vas-zastihne-bourka/
https://www.prozeny.cz/clanek/blesk-do-vas-muze-uhodit-i-v-byte-jak-se-chovat-pri-bource-57554