Nová technologie slibuje nejen omezit překračování rychlosti, ale také odhalit řadu dalších dopravních přestupků, které mohou turistům nečekaně zvýšit rozpočet na dovolenou.

Technologická vyspělost

Připravovaná instalace obsahuje působivou řadu pevných krabic s radary, které mají působit jako odstrašující prostředek proti porušování pravidel silničního provozu. Podle posledních zpráv serveru Autonet.hr se bude celkem 37 nejmodernějších kamer pravidelně střídat na 111 strategicky vybraných místech po celé zemi. Zařízení nejsou obyčejnými měřiči rychlosti; jsou vybavena schopností snímat více jízdních pruhů a vozidel současně, což zvyšuje jejich účinnost a pokrytí.

V rámci rozšíření jejich funkcí mají moderní kamery také schopnost automaticky číst registrační značky a identifikovat konkrétní přestupky, jako je telefonování za jízdy či nepoužití bezpečnostních pásů. Cílem multifunkčního přístupu je řešit a omezit výskyt různých nebezpečných způsobů chování řidičů, které přispívají k dopravním nehodám.

Strategické nasazení

Radarové kamery budou instalovány na kritických místech, která jsou známá vyšší nehodovostí, včetně frekventované silnice D1 spojující slovinské hranice se Záhřebem. Důležité je, že umístění kamer se bude pravidelně měnit, takže pro řidiče bude obtížné předvídat, které úseky budou aktuálně monitorovány. Očekává se, že tato nejistota podpoří důsledné dodržování pravidel silničního provozu mezi řidiči.

Důsledky pro české turisty

Čeští turisté, kteří jsou obeznámeni s podobnými rychlostními limity ve své vlasti, by se mohli setkat s vysokými pokutami, pokud nebudou respektovat místní zákony. Rychlostní limity v Chorvatsku se shodují s těmi v České republice a pohybují se od 50 km/h v obcích až po 130 km/h na dálnicích. Pokuty za porušení předpisů však mohou být značné a díky novým systémům jsou pokuty rychle sdělovány chorvatským orgánům, což může urychlit proces oznamování přestupků ze zahraničí.

Finanční a právní důsledky

Přímé setkání s policií nabízí možnost zaplatit pokutu na místě, často za sníženou sazbu. Například za překročení povolené rychlosti o více než 10 km/h může být uložena pokuta ve výši 60 eur, která může být při okamžitém zaplacení do tří dnů snížena na polovinu. Kromě toho jsou přísně postihovány i další přestupky, například řízení pod vlivem alkoholu, zejména u mladších řidičů do 24 let, kde je tolerance obsahu alkoholu v krvi nulová.

Přeshraniční vymáhání

Vymáhání pokut za dopravní přestupky usnadňují také předpisy EU, které umožňují výměnu informací o dopravních přestupcích mezi členskými státy. To znamená, že pokuty uložené v Chorvatsku mohou být potenciálně vymáhány i v domovské zemi porušitele, což zdůrazňuje dosah a dopad těchto nových opatření.

Zdroje: denik.cz, tn.nova.cz, e15.cz