Impozantní kostel, který stojí nedaleko Václavského náměstí, byl zamýšlen jako důstojný protějšek svatovítské katedrály na Pražském hradě. Avšak dnešní podoba představuje jen malou část původně plánovaného architektonického díla.

Nenaplněná královská vize

Původní návrhy počítaly s tím, že by se kostel rozprostíral přes celé území dnešního Jungmannova náměstí a sahal až k Perštýnu, přičemž jeho výška měla dosáhnout 40 metrů a délka 100 metrů. Nakonec se dokončení dočkaly pouze některé části: presbytář (vysvěcen v roce 1379) a klášter.

Pro lepší představu můžete o původně zamýšlené podobě monumentální stavby zhlédnout fascinující animaci.

Zdroj: Youtube

Stavba zbývající části plánovaného objektu byla přerušena v důsledku husitských válek. Kostel Panny Marie Sněžné, kde působil významný husitský kazatel a reformátor Jan Želivský, utrpěl poškození, následně byl opuštěn a postupně chátral.

Fénix povstal

V roce 1603 převedl Rudolf II. kostel a přilehlý klášter do vlastnictví řádu bosých františkánů, kteří díky podpoře dobrodinců, především Zdeňka z Lobkovic, obnovili a dokončili stavební práce na kostele, který byl slavnostně vysvěcen v roce 1625.

Také klášterní areál prošel rekonstrukcí. Františkáni založili u kláštera nádhernou zahradu pro pěstování užitkových plodin pro vlastní potřebu, která se časem transformovala na veřejně přístupný park s kaplí ve svém srdci.

Oltář, který se dotýká nebe

Interiér kostela oslní jednou z nejvýznamnějších oltářních konstrukcí v celé Praze. Centrálním prvkem je impozantní barokní sloupový oltář ze 17. století, korunovaný sedmimetrovým křížem, což z něj činí nejvyšší oltář v metropoli. Součástí oltáře, majestátně zdobeného černými a zlatými prvky, je nejen hlavní obraz Panny Marie Sněžné, ale i kolekce soch významných světců, jako jsou svatý Jan Křtitel, svatý Petr, svatý Pavel, svatý František z Assisi a svatá Anežka Česká.

Navíc, nad vstupním portálem je k vidění dílo Viktora Foerstera zobrazující Pannu Marii Sněžnou, patronku chrámu.

Přestože kostel nedosáhl svých původně plánovaných monumentálních rozměrů, stále se řadí mezi nejvyšší církevní stavby v Praze. A co víc, jeho interiér skrývá největší oltářní konstrukci ve městě.

Zdroje: kudyznudy.cz, prahapamatky.cz, prague.eu