Nadměrný turismus je významným problémem, který poškozuje životní prostředí, zatěžuje místní infrastrukturu a má negativní dopad na místní obyvatele.

Souvislosti a potřeba regulace

Chorvatsko, oblíbená turistická destinace, přivítalo v loňském roce více než 20 milionů turistů, což představuje 9% nárůst oproti předchozímu roku. Mezi těmito návštěvníky bylo 835 000 Čechů. Prudký nárůst cestovního ruchu je sice ekonomicky přínosný, ale zároveň přináší značné problémy. Zejména ve městech, jako je Dubrovník, počet ubytovacích kapacit pro turisty nyní převyšuje počet rezidencí pro místní obyvatele.

Obyvatelé vyjadřují frustraci z hluku, hrubého chování návštěvníků a zatížení místních zdrojů. Obavy o životní prostředí, včetně ohrožení kvality moře a degradace ekosystému, vyjádřily také organizace na ochranu přírody.

Klíčová ustanovení nového zákona

Zákon umožňuje místním orgánům omezit počet nových ubytovacích zařízení, restaurací a barů. Nepovoluje však uzavření stávajících podniků. Cílem opatření je kontrolovat rozšiřování zařízení sloužícím turistům a zabránit dalšímu přelidňování.

Regulace počtu turistů: Místní samosprávy mají nyní pravomoc omezit počet turistů, aby zajistily, že jejich příliv nebude mít negativní vliv na obyvatele a místní zdroje. To zahrnuje regulaci počtu organizovaných návštěv měst a dalších míst, čímž se zabrání zahlcení infrastruktury, jako je například sběr odpadu a recyklační služby.

Přínos pro životní prostředí: Místní orgány mohou turistům, kteří navštíví město na jeden den, uložit "ekologický poplatek". Prostředky vybrané z poplatku budou směřovat na úsilí o ochranu životního prostředí.

Zvýšený monitoring dopadu turistiky: Nový zákon nařizuje důkladné sledování různých faktorů včetně kvality moře, biologické rozmanitosti, znečištění ovzduší a vody, jakož i spotřeby pitné vody a elektřiny. Obce budou povinny tyto monitorovací standardy dodržovat, přičemž za jejich nedodržení budou ukládány sankce.

Provádění a očekávané výsledky

Cílem zákona je vytvořit model udržitelného řízení cestovního ruchu. Poskytnutím větší kontroly místním orgánům se chorvatská vláda snaží vyvážit ekonomické přínosy cestovního ruchu s potřebou chránit životní prostředí a zachovat kvalitu života obyvatel.

Kritika a ekonomické úvahy

Nový zákon vyvolal diskusi, která odráží klíčovou roli cestovního ruchu v chorvatské ekonomice, která tvoří přibližně 20 % HDP země. Kritici tvrdí, že přísné předpisy by mohly turisty odradit, což by mohlo mít dopad na příjmy. Zastánci však zdůrazňují význam udržitelnosti pro zajištění dlouhodobých přínosů. Vláda ujišťuje, že veškerá regulační opatření budou pečlivě zvážena, aby se zachovaly vysoké příjmy z cestovního ruchu a zároveň se řešily zjištěné problémy.

Zdroje: denik.cz, tn.nova.cz, blesk.cz