V rámci významného zvýšení opatření pro kontrolu dopravy se Chorvatsko chystá zavést více než 30 pokročilých radarových systémů na 111 strategických místech po celé zemi. Na rozdíl od běžných radarů se tyto nové systémy mohou pochlubit sofistikovanou technologií, která je schopna odhalit více typů přestupků než jen porušení rychlosti.

Kamery jsou vybaveny funkcemi, které zjišťují, zda jsou řidiči a spolujezdci připoutáni bezpečnostními pásy a zda šoféři za jízdy nepoužívají mobilní telefony. Kromě toho jsou kamery integrovány s databází, která umožňuje ověřit platnost technické prohlídky vozidla prostřednictvím jeho registrační značky.

Strategické umístění

Chorvatská policie bude tyto radarové systémy dynamicky přemisťovat, aby maximalizovala jejich účinnost. Významný důraz bude kladen na trasy, které řidiči často využívají k objíždění mýtného na hlavních dálnicích, jako je silnice D1, která je na mnoha úsecích souběžná s dálnicí A2. Cílem taktického rozmístění je zajistit dodržování dopravních předpisů na méně regulovaných trasách i na hlavních dálnicích.

Rychlostní limity a jejich dodržování

Rychlostní limity v Chorvatsku jsou sladěny s rychlostními limity v České republice, což zajišťuje jednotnost pro mezinárodní cestující ze sousedních zemí. Omezení jsou stanovena na:

 • 50 km/h v obcích
 • 90 km/h mimo obce
 • 110 km/h na rychlostních silnicích
 • 130 km/h na dálnicích

Řidičům se doporučuje, aby tyto limity přísně dodržovali, protože sankce za jejich porušení mohou být přísné.

Pokuty za dopravní přestupky

1. Pokuty za překročení rychlosti

10 až 30 km/h nad limit:

 • Mimo obec: 60 € (1 500 Kč)
 • V obci: 130 € (3 263 Kč)

30 až 50 km/h nad limit:

 • Mimo obec: 260 € (6 526 Kč)
 • V obci: 920 € (23 092 Kč)

Překročení rychlosti o více než 50 km/h nad limit:

 • Mimo obec: 660 až 1 990 € (16 566 až 49 949 Kč)
 • V obci: 1 320 až 2 650 € (33 132 až 66 515 Kč)

2. Jiné dopravní přestupky

Nepřipoutání se bezpečnostním pásem: 130 € (3 263 Kč).

Řízení pod vlivem alkoholu:

 • 0,5 až 1,0 promile: 390 až 660 EUR (9 789 až 16 566 Kč)
 • 1,0 až 1,5 promile: 1 990 € (49 949 Kč) až 2 650 eur (66 515 Kč) nebo 60 dní vězení

Zvýšený důraz Chorvatska na dodržování pravidel silničního provozu má za cíl zvýšit bezpečnost silničního provozu během rušných letních měsíců. Dodržováním rychlostních limitů, používáním bezpečnostních pásů, vyvarováním se používání mobilních telefonů za jízdy a zajištěním technické způsobilosti vozidla můžete zvýšit bezpečnost nejen svou, ale i ostatních účastníků silničního provozu.