Termín "mina" označuje typ výbušného zařízení, obvykle umístěného v konstrukci podobné krabici, které vybuchuje tlakem nebo narušením. Tato zařízení byla během chorvatské války za nezávislost hojně využívána všemi stranami, často byla rozmístěna v lesích, na polích a dalších strategických místech k ochraně osad a vojenských útvarů. Ačkoli byly malou součástí vojenské strategie, jejich odkaz přetrvává ve zlověstnější podobě a způsobují zranění a oběti na životech ještě dlouho poté, co zbraně utichly.

Zdroj: Youtube

V roce 2023 miny a další nevybuchlá munice (UXO) stále kontaminují přibližně 92,1 km² chorvatského území. Lokality známé jako "oblasti podezřelé z min" (MSA) se z velké části skládají z lesů (98,7 %), zemědělské půdy (1,3 %) a různých oblastí (0,1 %). Miny představují nejen přímou bezpečnostní hrozbu, ale brání také hospodářským aktivitám a rozvoji, protože půda je nevyužitelná pro zemědělství nebo výstavbu.

Regionální dopad

Kontaminace minami není rovnoměrně rozšířena po celém Chorvatsku, ale soustřeďuje se v oblastech, kde se v minulosti odehrály intenzivní konflikty. Aktuální statistiky ukazují, že čtyři chorvatské župy se stále potýkají s hrozbou min:

  • Karlovacká župa: 14,4 km²
  • Lika-Senjská župa: 59,3 km²
  • Sisacko-Moslavinská župa: 10,4 km²
  • Splitsko-dalmatská župa: 8,0 km²

Zbývá přibližně 10 000 nášlapných min, což je výrazný pokles oproti odhadovaným 60 000 min, které Chorvatské centrum pro boj proti minám nahlásilo v roce 2014.

Odminovací úsilí

Chorvatská vláda každoročně přijímá Národní plán odminování, který nastiňuje strategie a konkrétní oblasti odminovacích operací pro daný rok.

Navzdory pokračujícímu úsilí si přítomnost nášlapných min vyžádala značné lidské oběti. Od konce války bylo zraněno více než 2 000 osob a více než 200 lidí zahynulo. Obzvláště zranitelní jsou odminovači, v jejichž řadách bylo více než 130 obětí, z toho 35 smrtelných.

Opatrnost je na místě

Chorvatsko slaví 4. duben jako Mezinárodní den informovanosti o minách a pomoci při odminování, který byl uznán Organizací spojených národů v roce 2005 s cílem upozornit na celosvětovou problematiku min. Po celé zemi jsou běžné cedule upozorňující na výskyt min, které vyzývají místní obyvatele i turisty, aby zůstali ostražití a respektovali vyznačené hranice zamořených zón.

Zdroje: tn.nova.cz, zoom.iprima.cz, mzv.gov.cz