Při náročné rekonstrukci Pelčák a partner architekti dokázali, že není vždy nutné bourat staré, aby vzniklo nové. Jejich práce v obci Hlásnice nedaleko Poličky je ukázkou promyšleného začlenění moderních prvků do tradičního kontextu. Výsledkem je sídlo, které je dokladem krásy architektonického vývoje, zachovává autenticitu svého stáří a zároveň nabízí nový pohled na venkovské bydlení.

Architekti nahradili původní chlév dřevěnou konstrukcí s prosklenými fasádami, která zaplavila kdysi stinný dvůr světlem a výhledem. Tento zásah nejenže oživil nádvoří, ale také do něj vnesl velkorysý obytný prostor, který plynule propojuje vnitřní prostory se svěží ovocnou zahradou za ním.

Architektonická harmonie a inovace

Architektům se podařilo obratně začlenit budovu do místní architektury, respektovat její kontext a zároveň přidat moderní prvky, které zvyšují její funkčnost a estetický dojem. Rekonstrukce rozšířila možnosti využití domu a nabídla řadu prostorových zážitků.

Stará a nová část domu se liší promyšlenými detaily, jde například o použití přírodních materiálů, jako je dřevo a keramika, v jednoduchých geometrických tvarech oken a dveří. Pečlivá pozornost věnovaná detailům udržuje dialog mezi bohatou historií budovy a její moderní proměnou.

Vícevrstevná interpretace historie

Jedním z klíčových úspěchů projektu je vícevrstvá interpretace historie budovy, která vytváří esteticky jednotný a působivý celek. Přístup architektů k abstrahování historických forem a materiálů vyústil v podstatnou, konkrétní a přitom jednoduchou budovu. Estetické pojetí nejen vzdává hold minulosti, ale zároveň vybízí k současné reinterpretaci prostoru.

Plán pro budoucí renovace

Proměna statku v Hlásnici je důkazem potenciálu architektonické renovace vdechnout starým stavbám nový život. Zpochybňuje představu, že zchátralé budovy jsou určeny k demolici, a ukazuje, jak lze citlivým a inovativním přístupem zachovat historickou autenticitu a zároveň se přizpůsobit moderním potřebám.

Zdroje: designhg.cz, czechdesign.cz, pelcak.cz