Cestovní a dopravní kancelář Čedok, založená v roce 1920, se pyšní titulem nejstarší české cestovní kanceláře, která proplouvala složitým 20. stoletím a poskytovala cestovní služby v různých politických podmínkách

Zdroj: Youtube

Cestování v éře socialismu

Čedok, založený hned po vzniku Československé republiky, se stal majákem cestovatelských možností a zpočátku sloužil jako zprostředkovatel domácího cestování. V poválečném období byl Čedok znárodněn a vstoupil do období, kdy se cestování nově definovalo jako prostředek regenerace pracovních sil, zaměřený především na lázeňské pobyty a domácí rekreaci.

Teprve v polovině padesátých let se v cestovní kanceláři znovu objevily mezinárodní zájezdy, i když v omezeném rozsahu, který upřednostňoval destinace východního bloku.

Sovětský svaz jako hlavní destinace

V roce 1986 vydal Čedok cestovní katalog, který nabízí fascinující pohled na turistickou krajinu socialistického režimu a slibuje dobrodružství, která se na svou dobu zdála až neuvěřitelná.

Katalog z roku 1986 představil širokou nabídku destinací, avšak prim hrály země východního bloku, především Sovětský svaz. V nabídce nechyběly zájezdy do Moskvy s návštěvou Výstavy úspěchů národního hospodářství SSSR, ani lákavé exkurze do Baku. Turistické trasy do Leningradu, Kyjeva či Talinnu slibovaly prohlídky památek spojených s úspěchy socialistického hospodářství.

Iluze volby a svobody

Mezi podobnými nabídkami se však v katalogu nenápadně objevují i možnosti, které posouvají hranice představitelného – zájezdy na Kubu a ještě překvapivěji zájezdy do kapitalistických zemí. Tyto zájezdy byly sice dostupné, ale přísně regulované, vyžadovaly schválení ústředních orgánů a byly určeny především pro podnikové kolektivy.

Vzácné příležitosti vypravit se do zemí, jako je Francie nebo Spojené státy, byly zatíženy podmínkami a neúnosnými náklady, takže byly přístupné jen několika privilegovaným.

Ekonomický kontext cestování

Náklady na lákavé zájezdy v porovnání s tehdejší průměrnou mzdou poukazují na ekonomické překážky mezinárodního cestování. Například dvanáctidenní pobyt v hotelu Ázerbájdžán mohl stát až 5690 československých korun, což byl téměř dvojnásobek průměrné měsíční mzdy, takže si takové cesty mohl dovolit jen málokdo.

Katalog navíc odráží dobová omezení týkající se zahraniční měny, kdy existoval systém přidělování omezených částek cestovatelům, což podtrhuje ekonomické a byrokratické překážky, kterým čelili českoslovenští občané, kteří se snažili vycestovat za hranice.

Dnešní reflexe katalogu Čedok nabízí neocenitelný pohled do minulosti a odhaluje kontrasty mezi svobodou cestování, které se těšíme, a omezeními, jimž čelily předchozí generace. Slouží jako připomínka toho, jak daleko jsme došli, a stále přítomné lidské touhy poznávat svět kolem nás, porozumět mu a navázat s ním kontakt.

Zdroje: stoplusjednicka.cz, denik.cz, kudyznudy.cz