Vodní nádrž Vrchlice – jediná oblouková přehrada v České republice, která se zrodila v tvůrčí mysli inženýra a byla uvedena k životu díky houževnatosti průkopnice.

Zdroj: Youtube

Inspirace přírodou a historií

Řeka Vrchlice pramenící v Hornosázavské pahorkatině a ladně meandrující českou krajinou až ke svému soutoku s Klejnárkou je odedávna krví zdejšího kraje. Její vody, kdysi klíčové pro těžbu a zpracování stříbrné rudy, která v Kutné Hoře vzkvétala, byly pro město zdrojem prosperity i výzev, zejména v souvislosti s opakujícím se problémem nedostatku vody v důsledku důlní činnosti.

Vize přehrady Vrchlice vznikla zejména kvůli bezprostřední potřebě udržitelného zdroje vody. A tak se údolí, které obdivoval básník Emil Frída, jenž si od něj vypůjčil své umělecké jméno Jaroslav Vrchlický, stalo kolébkou tohoto inženýrského zázraku.

Projekt plný inovací

Myšlenka vybudovat v údolí Vrchlice přehradu nebyla nová, diskuse o ní se vedly již od počátku dvacátého století. Přesto se vize začala realizovat až v poválečném období, a to díky novátorskému umu inženýra Vojtěcha Broži. Broža se inspiroval Rossensovou přehradou ve Švýcarsku a navrhl projekt, který byl odklonem od tradičních přehrad a zároveň poklonou architektonickému dědictví regionu – betonovou obloukovou přehradu.

Koncepce byla nejen inovativní, ale také efektivní, protože vyžadovala podstatně méně materiálu, aniž by to bylo na úkor pevnosti. Návrh počítal s přehradou jako s gotickou klenbou, podobnou té v nedaleké katedrále svaté Barbory, důmyslně využívající přirozené síly vody ke stabilizaci konstrukce přenesením zatížení na boky údolí.

Překonávání překážek a norem

V roce 1967 byla zahájena stavba Vrchlického přehrady, která znamenala významný mezník nejen v oblasti inženýrství, ale i společenského pokroku. Vedení stavby se ujala inženýrka Alena Převrátilová, která prolomila pomyslnou bariéru v oboru ovládaném muži. Pod jejím vedením a s jejími odbornými znalostmi byl projekt dokončen a vyvrcholil stavbou, která byla stejně pevná v konstrukci jako elegantní v designu.

Hráz složená ze čtrnácti samostatných betonových bloků byla zázrakem přesnosti a trvanlivosti, jejíž celistvost byla zajištěna inovativní technikou tlakového vstřikování cementového mléka do spár mezi bloky.

Dědictví udržitelnosti a krásy

Přehrada Vrchlice, dokončená v roce 1974, je od té doby základním kamenem vodohospodářského systému regionu a zajišťuje kvalitu pitné vody pro okolní oblasti. Nádrž není jen funkčním přínosem, ale také součástí kulturní a přírodní krajiny, která přispívá k biologické rozmanitosti a ekologické rovnováze oblasti.

Zdroje: cs.wikipedia.org, pla.cz, idnes.cz